World Hearing Day

World Hearing Day er et årligt event, der afholdes den 3. marts. Dagen har til formål at øge bevidstheden og fremme det at pleje sin hørelse overalt i verden. Eventet så første gang sit lys til den første internationale konference om rehabilitering af nedsat hørelse i Beijing, Kina i 2007.

I 2015 var temaet for World Hearing Day ’Make Listening Safe’ eller ’Gør det sikkert at lytte’. Dette tema henledte opmærksomheden på det stigende problem med støjfremkaldte hørenedsættelser på grund af eksponering af lyd i fritiden. Det fremhævede, at over en milliard teenagere og unge menneske er i risiko for en hørenedsættelse grundet usikker brug af personlige lydenheder, inklusiv smartphones, og eksponering i form af skadelige lydniveauer på støjfyldte steder som f.eks. natklubber, barer og til sportsarrangementer. Den 3. marts 2015 satte WHO fokus på, at sådanne eksponeringer kan have potentielt ødelæggende konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Hos HørNu mener vi, at det er vigtigt at sætte fokus på unge og støjfremkaldte hørenedsættelser og ikke glemme WHO’s 2015 kampagne. WHO estimerer, at milliarder af unge mennesker fra hele verden kan være i risiko for en hørenedsættelse forårsaget af usikker lyttemåde. Over 43 millioner unge mellem 12 og 35 lever med en hørenedsættelse grundet forskellige årsager. Eksempelvis ved vi, at teenagere og unge voksne i middel og højindkomst lande, bliver op mod 50 % udsat for skadelige lydniveauer fra private lydenheder og ca. 40 % er udsat for skadelige lydniveauer på klubber, diskoteker og barer. Når man bliver eksponeret for høje lydniveauer, ligegyldigt hvor lang tid, forårsager det en træthed i ørets sensoriske celler. Resultatet vil til at starte med være en midlertidig hørenedsættelse eller tinnitus (en ringende fornemmelse i øret). Når man har været til en koncert med meget høj lyd, kan man opleve dæmpet hørelse eller tinnitus, og hørelsen vender tilbage, når ørets sensoriske celler har kommet sig. Når eksponering er særlig høj eller over en længere periode, kan det forårsage en permanent skade af de sensoriske celler, hvilket resulterer i en irreversibel hørenedsættelse, hvor hørelsen aldrig bliver normal igen. Det højfrekvente område bliver først ramt og bliver ikke nødvendigvis opdaget med det samme. En fortsat eksponering fører til en forværring af hørenedsættelsen, hvilket vil berøre taleforståelsen og vil grundlæggende få en negativ indvirkning på livskvaliteten. Nogle mennesker er mere udsat for at få en støjfremkaldt hørenedsættelse end andre. Genetisk anlæg, kroniske sygdomme som f.eks. diabetes samt eksponering af cigaretrøg er kendte faktorer, som kan øge risikoen for at få en støjfremkaldt hørenedsættelse. Da man ikke kan sige, om nogen bestemt er mere udsat end andre, er forebyggelse den mest effektive måde at undgå en hørenedsættelse. En støjfremkaldt hørenedsættelse kan påvirke mange aspekter af ens liv, inklu-siv ens sociale og uddannelsesmæssige udvikling og evnen til at arbejde. Børn og voksne som lever i larmende miljøer kan blive udsat for øget mentalt stress og angst. For små børn kan en støjfremkaldt hørenedsættelse hindre sprogtilegnelse. Indlæringsvanskeligheder, angst og opmærksomhedssøgende adfærd er også normale konsekvenser af en hørenedsættelse. Støjeksponering hos unge mennesker bidrager også til alderdomsbetinget høreskader. Ved at lytte til høj musik i teenagesårene, kan man få voldsomme kommunikative problemer senere i livet. Men det kan også være farligt at lytte til musik i høretelefoner på andre måder, f.eks. når man cykler i trafikken, hvor man har sværere ved at koncentrere sig om trafikken og derved har lettere ved at blive involveret i en ulykke. Hvad er så sikker lytning? Sikre lytte niveauer afhænger af intensiteten (hvor højt det er), varigheden og hyppigheden. Disse tre faktorer er sammenhængende og medvirker til det samlede lydenerginiveau en persons ører bliver eksponeret for. Vi kan blive eksponeret for den samme mængde lydenergi ved at lytte til lavere volumen over en lang periode, som vi kan ved at lytte til høje lyde i en kort periode. 85 dB betragtes som det højeste sikre eksponeringsniveau i op til 8 timer og det svarer til lyden fra en brandalarm. Når lydniveauet stiger, sænkes lyttetiden. F.eks. bør du med et lydniveau på 100 dB (svarende til lyden fra et trykluftsbor) maksimalt lytte til 15 minutter om dagen. Det er meget forskelligt, hvor højt ens personlige lydenheder kan spille. De kan gå fra 75 dB til så højt som 136 dB. På diskoteker og barer kan det gennemsnitslige lydniveau være mellem 104 og 112 dB, og ved koncerter kan niveauet være endnu højere. Ved sportsarrangementer har man fundet ud af, at lydniveauet ligger mellem 80 og 117 dB. Faktisk var det gennemsnitslige lydniveau ved VM i fodbold i 2010 så højt som 100,5 dB. Bare en kort varighed af eksponering i høje decibelniveauer kan være skadelige og ved gentagende eksponering vil det næsten med sikkerhed føre til en hørenedsættelse over tid. Den gode nyhed er, at denne slags hørenedsættelser kan blive undgået ved at praktisere sikre lyttemetoder. Sørg for at holde lydniveauet nede og under 85 dB i maksimalt 8 timer om dagen. Beskyt dine ører med høreværn, når du er på diskotek, til sportsarrangementer og til koncerter. Brug høretelefoner, som passer til dine ører og gerne støjreducerende. Når høretelefoner er tilpasset dine øregange, kan du høre din musik bedre på et lavere niveau. Skær ned på den tid du bruger i støjende omgivelser og hold pauser fra eksponeringen. Når du først har mistet din hørelse – kommer den ikke tilbage igen. Den 3. marts 2016 sætter WHO fokus på hørenedsættelser hos børn, under temaet ’Childhood hearing loss: act now, here is how!’. Dette har til formål at henlede opmærksomheden på det faktum, at størstedelen af årsager, der fører til hørenedsættelser hos børn kan forebygges gennem offentlige sundhedsforanstaltninger. Endvidere kan de, der har en hørenedsættelse drage stor nytte af tidlig diagnosticering og passende og rettidige indgreb. Dagen har til formål at øge bevidstheden om offentlige sundhedsstrategier til at reducere forekomsten og virkningen af hørenedsættelser. Kampagnen kommer som en naturlig efterfølger fra sidste års kampagne. HørNu vil også i 2016 sætte fokus på, at børn og unge skal passe bedre på deres hørelse i skole og i fritiden. Derfor vil HørNu i partnerskab med andre aktører tage fat på folkeoplysning i skolen og søge svar på, hvordan vi sammen kan undgå, at børn bliver udsat for al meget støj. Vi starter indsatsen i folkeskolen, hvor også lærernes arbejdsmiljø må forbedres i forhold til støj.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder