Hvem er WHO?

Verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) blev stiftet den 7. april i 1948 og er siden da vokset betydeligt. WHO består i dag af mere end 7000 mennesker fra mere end 150 lande, og er den ledende og koordinerende myndighed indenfor international sundhed under FN.

WHO’s arbejde består overordnet i at sørge for den bedst mulige sundhed til alle mennesker i verden. WHO medvirker til at forebygge og helbrede sygdomme, og her er de også på banen, når det kommer til at forebygge hørenedsættelser. HørNu arbejder ud fra, at bevidsthed er nøglen til forebyggelse, og denne vision deler WHO med os. I en rapport fra 2013 har verdenssundhedsorganisationen offentliggjort, at 15 % af verdens voksne har en eller anden form for hørenedsættelse, 25 % af dem er over 65 år og forekomsten af hørenedsættelser aftager eksponentielt som indkomsten stiger. 360 millioner med hørenedsættelse I 2013 gav WHO et skøn over den globale udbredelse af hørenedsættelser. 360 millioner mennesker lever med invaliderende hørenedsættelser globalt og størstedelen af høreproblemer kunne være forebygget eller behandlet. Kroniske øreinfektioner, meningitis, røde hunde, støj og anvendelse af ototoksiske medikamenter (skadelig medicin for øret; eksempelvis nogle typer malariamedicin) er de vigtigste årsager, og disse kan let løses gennem kendte folkesundhedsmæssige foranstaltninger. Lav- og lavere middelklasseindkomstlande er de hårdest ramte, og de er samtidig udfordret på udvikling og levering af god kvalitet og rettidig behandling grundet socioøkonomiske forhold. Ekspertise & vejledning WHO arbejder løbende på at skabe bevidsthed omkring de problematikker, som kan give en hørenedsættelse og hvad manglende behandling kan betyde for den enkelte, men også for samfundet som en helhed, dette fra lav- til højklasseindkomstlande. I 1995 erkendte man, at hørenedsættelser udgør en alvorlig hindring for en optimal udvikling, kommunikation og uddannelse. Det fik WHO til at opfordre medlemslandene til at udvikle nationale planer inden for det primære sundhedsvæsen i de pågældende lande. WHO yder teknisk bistand til dens medlemslande til at hjælpe dem med at udvikle bæredygtig og effektiv øre og hørepleje indenfor det primære sundhedsvæsen. Denne bistand omfatter teknisk ekspertise, uddannelsesmæssige ressourcer og strategisk vejledning på forskellige niveauer i sundhedssystemets struktur. Organisationen udvikler og formidler anbefalinger på sundhedsområdet og strategier til at løse de vigtigste forebyggelige årsager til hørenedsættelser. Bevidsthed kan betyde livet i behold Udvikling af planer inden for hørepleje, sådan at der ved almindelige lægebesøg bliver inkluderet en øre og høreundersøgelse, kan i lavindkomstlande betyde, at en øreinfektion kan opdages, inden den sætter sig som en hørenedsættelse eller i værste fald udvikler sig til en livstruende sygdom. WHO’s arbejde for bedre hørelse kan deles ind i 5 store kategorier; analyser og reporter, udvikling af forebyggelsesstrategier, assistere lande i at udvikle nationale planer og programmer, højne bevidstheden hos sundhedspersonale og sidst men absolut ikke mindst; udvikle træningsmanualer til udviklingslande. Her hos HørNu holder vi øje med WHO’s nyeste tiltag og analyser og vil glæde os til at formidle ny viden videre til dig.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder