Seniorer ser ikke deres hørenedsættelse i øjnene

En ny undersøgelse viser, at mange seniorer ikke er proaktive i behandlingen af deres hørenedsættelse, og ofte fejlvurderer de, hvordan andre vil se på dem, hvis de bruger høreapparater.

Og dette er på trods af utallige undersøgelser fra hele verden, som viser at høreapparater forbedrer både hørelsen og det sociale liv. En stor del af de seniorer som har en hørenedsættelse, vælger at lade være med at få høreapparater og benægter, at de har nedsat hørelse, viser en ny amerikansk undersøgelse. De overvurderer også omverdenens syn på det, at man bruger høreapparater. Undersøgelsen viste, at over halvdelen af seniorerne havde nedsat hørelse, men kun én ud seks havde høreapparater.

HørNu ønsker helt grundlæggende, at du hører så godt som muligt

Det gør vi, fordi vi fra forskning ved, at en god hørelse er fundamentet for et godt helbred. Vi har ikke nogen skjulte hensigter eller forsøger at sælge dig noget, men anbefaler blot - i lighed med førende eksperter – at du tjekker hørelsen 1 gang om året. Book en gratis og uvildig høretest.

Manglende høretest

Undersøgelsen viste også, at 14 procent af deltagerne i undersøgelsen kun havde fået testet deres hørelse en eller to gange i deres liv.

Ubegrundet frygt

Undersøgelsen viser også, at seniorer generelt mener, at andre vil se på dem som gamle og svagelige, og derfor søger de ikke hjælp i form af høreapparater. Dette står i en påfaldende kontrast til, at alle deltagere i undersøgelsen sagde, at de ikke dømmer eller ser ned på andre, der bruger høreapparater. Mange af deltagerne var benægtede ydermere de negative effekter, som en ubehandlet hørenedsættelse har på det sociale liv. En ud af fire sagde, at de ikke havde lyst til at tale med en person, som har svært ved at høre og man derfor skal gentage sig selv hele tiden. På den anden side, mente kun 15 procent af deltagerne at andre havde det sådan, når de selv bad folk om at gentage.

Personer med ubehandlet hørenedsættelse bliver drillet

I en dansk undersøgelse fra 2016, EuroTrak, fandt man tilsvarende, at personer med en ubehandlet hørenedsættelse oftere bliver drillet eller føler sig afvist på grund af hørelsen. Undersøgelsen viste, at 70 % personerne med en behandlet hørenedsættelse aldrig blev drillet eller afvist på grund af hørelsen. Dette står i slående kontrast til de personer, som havde en ubehandlet hørenedsættelse. I denne gruppe var det kun 36 % af personerne som aldrig oplevede at blive drillet eller afvist på grund af hørelsen.

Høreapparater forbedrer livskvalitet

Deltagernes opfattelse stod i skarp kontrast til de mange undersøgelser, der viser, at høreapparater forbedrer både hørelse og livskvalitet, ligesom andre undersøgelser har vist, at omgivelserne ikke reagerer negativt, når man begynder at bruge høreapparater.

Om undersøgelserne

Undersøgelserne er foretaget af henholdsvis Sivantos Inc, som baserede deres undersøgelse på 321 deltagere samt den danske undersøgelse foretaget af EHIMA, som interviewede 13.434 deltagere. Kilde: www.50businesswire.com 

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder