Sådan påvirker nedsat hørelse dit mentale helbred

Hvis vi ikke skulle kommunikere hver dag, ville det at have en hørenedsættelse ikke være et specielt stort problem. Men sådan er det ikke – det er nærmest umuligt at undgå en eller anden form for kommunikation i løbet af en dag, hvad enten det er telefonen der ringer eller ekspedienten i butikken der small-talker.

Den tyske filosof, Immanuel Kant, sagde engang: “Når du mister dit syn, mister du kontakten med ting. Når du mister din hørelse, mister du kontakten med mennesker.” Den store indvirkning, som nedsat hørelse kan have på kommunikation og interaktion med andre, bliver nogle gange overset af de sundhedsfaglige personer, der arbejder med ældre med nedsat hørelse. Og dette forringer den generelle livskvalitet. Nedsat hørelse bliver ofte refereret til som en usynlig lidelse. De reaktioner og den adfærd som associeres med nedsat hørelse er ikke altid til at se med det blotte øje og selv om man måske kan se et høreapparat bag øret, er det ingen garanti for at man opdager at personen foran en, måske kæmper med række problemer på grund af nedsat hørelse. For en person med nedsat hørelse, kan de følgende scenarier være en daglig udfordring: • at høre alarmer eller telefoner • forstå tale i telefonen • forstå tale når flere taler samtidig • forstå tale når ansigtet er vendt bort • forstå tale på TV’et • ikke opdage at blive tiltalt • taleforståelse på offentlige steder med mange mennesker • forstå personen når der skal betales ved kassen eller disken Voksne med en mild, eller nyligt opstået hørenedsættelse – som vel at mærke ikke bruger høreapparater – siger at selvom der er negative aspekter af den nedsatte hørelse, så har de fået indarbejdet det i deres personlighed og hverdag. De har udviklet måder at bearbejde deres nedsatte hørelse ind i deres dagligdag. På den måde forsøger de at undgå situationer hvor de skal lytte, hvilket i sidste ende påvirker deres mentale helbred. Som resultat heraf, kan hørenedsættelsen skabe identitetsforvirring og i sidste ende endda depression. Hørenedsættelse kan skabe psykisk isolation. Men alligevel benægter mange ældre, at deres hørenedsættelse påvirker deres livskvalitet. Gennemsnitstiden fra en person får diagnosticeret nedsat hørelse til de søger hjælp er meget lang. Afhængig af, hvilken forskning man hælder til, er gennemsnitstiden mellem 5 og 10 år. Derfor er det vigtigt at familiemedlemmer forstår disse – ofte oversete – dynamikker som sker hos en pårørende, der har nedsat hørelse og skal i behandling. Jo før man modtager professionel hjælp for sin nedsatte hørelse, jo hurtigere vil man få sit mentale velvære tilbage og mindske de negative effekter, som en hørenedsættelse har på ens generelle livskvalitet og helbred.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder