Ny software forbedrer lydkvaliteten for høreapparatbrugere

Softwaren leverer den mængde forstærkning af højfrekvenslyde der skal til, for at man kan høre dem. Dette øger frekvensrækkevidden af lyde som personer med nedsat hørelse kan høre, forbedrer taleforståelse, lokalisering af lyd og evnen til at høre specielle musiske lyde, bedre end det er muligt i øjeblikket. Resultaterne af en evaluering af softwaren er blevet udgivet i Journal of Ear and Hearing. Omkring ti procent af befolkningen i England har nedsat hørelse i en sådan grad, at det påvirker deres dagligdag. Eftersom høretab gradvist bliver værre med alderen, vil antallet af personer med nedsat hørelse stige proportionelt som befolkningen bliver ældre i de kommende årtier. Den mest almindelige behandling af høretab er høreapparater, som forstærker lyden frekvens- og niveaumæssigt hos brugeren. For at brugeren kan få mest ud af høreapparatet skal det indstilles til brugerens individuelle behov. På samme måde som briller skal justeres til det individuelle synsbehov. Selv et godt indstillet høreapparat vil dog aldrig kunne genskabe den normale hørelse. Høretab forekommer oftest ved højfrekvenslyde, og personer med nedsat hørelse kan kun høre bekvemt indenfor en frekvensrækkevidde. Mens tærsklen for at kunne høre en bestemt lyd kan være højere for en person med nedsat hørelse, er tærsklen for at en lyd er ubehageligt høj ofte den samme uanset om man har høretab eller ej. For at imødekomme dette problem, deler høreapparater lyden ind i små bidder i såkaldte frekvenskanaler, eller bånd. Indenfor hvert bånd bliver svage lyde forstærket, men ikke de høje. Dette kaldes multi-channel automatic gain control. Forskere fra University of Cambridge har udviklet CAM2; en ny metode til at indsætte automatisk gain control baseret på brugerens audiogram. Audiogrammet er det der viser hvor ens tærskel for at høre forskellige lyde ligger henne. "Indtil for nylig, kunne høreapparater kun forstærke frekvenser op til fire eller fem kHz, hvorimod en person med normal hørelse kan høre frekvenser helt op til 15 eller 20 kHz," siger professor Brian Moore fra Department of Psychology som leder udviklingen af CAM2. "Producenterne har for nyligt lanceret høreapparater der kan forstærke frekvenser op til 8 eller 10 kHz, men de eksisterende metoder til at fitte dem bliver ikke anbefalet." CAM2 metoden udvider dog denne fitting op til 10 kHz. Højere frekvenser hjælper med at skelne lyde såsom "sh", "ch" og "f". I krævende lydsituationer, f.eks. et rum med mange mennesker der taler samtidigt, gør de højere frekvenser det meget lettere at forstå den der taler til dig. De højere frekvenser gør det også lettere at lokalisere hvor en bestemt lyd kommer fra. En nyligt offentliggjort undersøgelse sammenlignede CAM2 med NAL-NL2, som er en fitting metode som NHS (National Health Service) og mange andre sundhedsinstitutioner anvender verden over. Testen af den generelle lydkvalitet blev udført både for kvinde- og mandsstemmer, i både stille og støjende omgivelser og for fire forskellige typer musik (klassisk, jazz, en mandlig sangstemme og percussion). De fleste deltagere i undersøgelse foretrak CAM2, både når det gjaldt det generelle lydbillede og klarheden af stemmer i støjende omgivelser. Yderligere undersøgelser er planlagt, for at teste flere deltagere med en større variation af nedsat hørelse. Kilde: www.eruakalert.org

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder