Høreforening bakker op om omstridt lovforslag

Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft - Altinget.dk Et godt lovforslag, der kunne have været endnu bedre. Sådan lyder skudsmålet fra Høreforeningen om den netop vedtagne lov på høreapparatsområdet. En lov, der blandt andet beskærer tilskuddet til høreapparater købt i privat regi og flytter ansvaret for administrationen, tildelingen og betalingen af høreapparater fra kommunerne til regionerne. "Vores hovedbekymring er, at ventetiden på at blive undersøgt og få udleveret et høreapparat i det offentlige vil stige med de nye regler. Det er alvorligt, fordi ventetiderne på flere offentlige klinikker allerede er meget lange," siger Høreforeningens formand, Søren Dalmark, der dog er klar på at give regeringen en chance. Han havde dog helst havde set, at udleveringen af høreapparater blev omfattet af behandlingsgarantien, hvilket også Danske Regioner foreslog, inden regeringen fremsatte sit lovforslag. Søren Dalmarks vurdering af lovforslaget står i skarp kontrast til Venstres, Dansk Folkepartis og Konservatives klare nej til lovforslaget. Sammen med producenterne af høreapparater og de private hørecentre har de tre partier kritiseret regeringen voldsomt under behandlingen af lovforslaget. Både på grund af problemerne med ventetid på behandling, men også fordi de frygter, at hørehæmmede fremover ikke længere får de nyeste og bedste høreapparater. Formand: Flere fordele end ulemper Men Søren Dalmark mener, at lovforslaget samlet set har flere fordele end ulemper. Blandt andet fordi regionerne fremover skal stå for både administrationen, behandlingen og betalingen af høreapparater i stedet for at dele opgaven med kommunerne. Og selv om han delvist deler deres frygt for øget ventetid, så mener han, at regeringen og regionerne skal have en chance for at bevise, at ventetiderne kan mindskes med den nye model. "Sundhedsministeren har jo været så klar i sin forsikring om, at der kommer styr på ventelisterne, at vi er nødt til at stole på hendes ord. Samtidig har hun jo lovet, at ordningen revideres efter to år. Men kommer der ikke kortere ventetider end i dag efter en indkøringsperiode, så er vi klar til at klage via alle instanser," siger Søren Dalmark om loven, som regeringen fik vedtaget med støtte fra Enhedslisten og Liberal Alliance. Modsat kritikerne har han ikke samme frygt for, at Høreforeningens 10.000 medlemmer og de cirka 340.000 andre brugere af høreapparater får dårligere eller forældede høreapparater fremover. Den mistanke er opstået, fordi blandt andet høreapparats-producenterne mener at kunne dokumentere, at Amgros for de offentlige klinikker har sat indkøbet af høreapparater i udbud på en måde, så de bedste og nyeste apparater er fravalgt. Vi holder øje Søren Dalmark peger dog på, at det lægefaglige selskab Dansk Medicinsk Audiologisk selskab har været med til at udpege de krav, som høreapparaterne i udbuddet skulle leve op til. "Så hvis jeg har fået lægernes ord for, at de valgte apparater i udbuddet er gode nok til at afhjælpe de forskellige typer af høretab, så er det godt nok til mig. Desuden må lægerne stadig vælge ud over det indkøbte sortiment," siger Søren Dalmark, der dog understreger: "Vi vil naturligvis holde øje med, om patienterne begynder at få høreapparater, der ikke kan det, de skal for at hjælpe patienterne. Men det er vigtigt at understrege, at man ikke entydigt kan sige, at alle patienter har brug for de nyeste og dyreste høreapparater. Det vigtige er, at hørehæmmede får det korrekte høreapparat i forhold til typen af høretab og deres livssituation," siger Søren Dalmark. K: Det er naivt Konservatives sundhedsordfører, Benedikte Kiær, har været en af de skarpeste kritikere af regeringens nye lov på området. Hun finder Høreforeningens vurdering af lovforslaget dybt overraskende. "Jeg synes, at Høreforeningens formand er naiv, når han tror på ministerens forsikringer om, at ventetiden vil falde. Ministeren har jo erkendt, at flere vil benytte sig af de offentlige høreklinikker, når man sænker tilskuddet til høreapparater i privat regi markant," siger Benedikte Kiær. At Høreforeningen ikke frygter ringere apparater som følge af tilskudssænkningen og Amgros´ udbud er også et mysterium for hende. Ældre Sagen har været ude med kritik af det kommende lovforslag. Men Benedikte Kiær er overrasket over, at Ældre Sagens med sine 600.000 medlemmer i ryggen og Høreforeningen ikke har markeret sig mere i medierne. "Blandt de mange hørehæmmede er der mange ældre, der nu må køre langt til de offentlige høreklinikker, leve med lange ventetider, eller de må til at betale en større del af deres høreapparat, hvis de vælger en privat udbyder," siger Benedikte Kiær.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder