Erhvervsaktive med ubehandlet hørenedsættelse trives ikke på arbejdet – på trods af mange muligheder

Der er heldigvis mange danskere, som har forstået, at der er en direkte sammenhæng mellem en behandlet hørenedsættelse og den enkelte persons livskvalitet.

Omkring halvdelen af danskerne med en hørenedsættelse har fået en behandling – oftest med et høreapparat. Der er desværre mange, der fortsat ikke er klar over, at et høreapparat, ofte ikke er tilstrækkeligt. Undersøgelsen, Uhørt, som blev lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, viser en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og hørenedsættelse. Rapporten viser, at kun 1/3 af personer med en middelsvær hørenedsættelse tog en lang uddannelse i forhold til normalt hørende. Undersøgelsen viser også, at personer på arbejdsmarkedet i langt højere grad er psykisk udmattet efter en arbejdsdag. Man sammenlignede personer uden hørenedsættelse med personer med hørenedsættelse (mild – kraftig hørenedsættelse), og her fandt man, at dobbelt så mange med hørenedsættelse følte sig psykisk udmattet i forhold til personer uden hørenedsættelse. Analysen tyder desuden på, at personer med hørenedsættelse har en anden relation til ledelsen på deres arbejdsplads og er mere i tvivl om deres arbejdsopgaver end personer uden hørenedsættelse – derudover føler personer med en ubehandlet hørenedsættelse sig mere ensomme på arbejdspladsen. Disse oplevelser af arbejdslivet kan være afgørende for den øgede andel af personer med nedsat arbejdstid blandt personer med hørenedsættelse i forhold til normalt hørende. Undersøgelsen konkluderer således, at hørelsen påvirker arbejdslivet og uddannelsesniveauet, og hæfter sig ved, at kun ganske få personer med hørenedsættelse har tekniske hjælpemidler til rådighed på deres arbejdsplads og uddannelsesinstitution.

Livslang støtte

Og det er egentlig besynderligt for der er meget hjælp at hente. I sidste udgave af HørNu bragte vi en artikel om, at Jobcentrene i Danmark gerne vil hjælpe erhvervsaktive personer med en hørenedsættelse, – blandt andet med tekniske hjælpemidler, og hos den danske virksomhed Tonax, står man klar med rådgivning til personer på arbejdsmarkedet, til unge på uddannelsesinstitutioner og til at gøre hverdagens lyde i hjemmet mere tilgængelig. ”Vi beskæftiger os faktisk med alle livsfaserne,” fortæller Malene Gram, der er markedsdirektør og partner i Tonax. ”Vi møder brugerne lige fra deres spæde skolestart til de er færdige på universitet, og skal ud på arbejdsmarkedet. Her rådgiver vi dem i at anvende høreteknik, så de bedst muligt kan blive inkluderet og fastholde sig på arbejdsmarkedet. Og dermed får de lige muligheder og kan klare sig på lige fod med alle andre. Vi møder også brugerne i den private sfære, hvor det er lige så vigtigt, at de kan fastholde deres livskvalitet. Det handler fx om at føle sig tryg, fordi man kan høre, når det ringer på døren, at man kan høre sin baby om natten, eller at man kan høre familien på bagsædet i bilen. Og endelig er der hele det offentlige rum. Som normalt hørende tænker man ikke over, hvor meget man kommunikerer, når man er på biblioteket, apoteket, eller når man bestiller en billet på stationen. Men for mange mennesker med en hørenedsættelse er det en stor udfordring at høre, hvad der bliver sagt i det offentlige rum. Og det vil vi gerne hjælpe med, så de kan føle sig sikre og inkluderet i dette rum. Derfor rådgiver vi butikker og institutioner om, hvordan de bedst muligt byder mennesker med hørenedsættelse velkommen”.

Den rigtige løsning

”Det virker som et meget stort område at rådgive i. Hvordan sikrer du, at den enkelte person får den bedste løsning?” ”Hvis vi skal kunne tilbyde den helt rigtige løsning i de forskellige livsfaser og de miljøer, som brugerne færdes i, så betyder det, at vi skal have en enorm viden og produktbredde. Vi løser alle mulige og umulige situationer ved at tænke kreativt og have den holdning, at der skal findes en løsning” siger Malene med et smil. Vi spørger Jan Calundan, som startede firmaet i år 2000, om han kan fortælle om nogle af de specialløsninger, som han har lavet igennem tiden. ”Jeg har fornylig haft en sag med en blomsterbinder med hørenedsættelse, som havde svært ved at høre både kolleger og kunder i blomsterbutikken. Hun kunne jo ikke så godt bede kunderne tale ind i en håndholdt mikrofon, og som blomsterbinder bevæger man sig rundt i hele butikken sammen med kunderne for at vælge blomsterne. Samtidig skal man kunne høre kunderne, når man efterfølgende står og binder buketten i rummet bagved disken. Jeg konstruerede derfor et lydanlæg bestående af små mikrofoner, som hænger i relevante steder i lokalet. Blomsterbinderen kan selv styre alle mikrofonerne individuelt med en lille fjernbetjening. Hun slår mikrofonerne til og fra alt efter, hvilke dele af lokalet, hun ønsker lyd fra. På den måde hører hun kun sin egen kunde og ikke den kunde, som kollegaen er ved at betjene et andet sted i butikken. Samtidig anvendte jeg anlæggets software til at sortere baggrundsstøjen fra køledisken, som stod i butikken. Så nu forstyrrer den brummende lyd ikke blomsterbinderen længere. Hendes tilbagemelding er, at kollegerne har fået en bedre forståelse for hendes hørenedsættelse, og at hun ikke længere oplever de samme misforståelser i kommunikationen med kunderne. Samtidig har hun fået mere overskud og færre sygemeldinger. I hendes situation kunne vi ikke bruge en standardløsning, men måtte tænke kreativt og bygge et anlæg op fra bunden, så det passede præcist til hendes specielle behov. Det er da en solstrålehistorie ikk?”, smiler Jan, som selv har en en kraftig hørenedsættelse og derfor kan sætte sig i brugernes sted. Malene fortsætter: ”Vi har stor fokus på, at enhver hørenedsættelse er individuel og derfor er løsningen også individuel og ofte specialtilpasset. Det er den kreative ånd, som har haft en god afsmittende effekt på vores øvrige medarbejdere. Ofte kommer de glade tilbage til kontoret og fortæller om forskellige situationer fra brugernes liv, hvor de gennem vores brede sortiment og en god portion idérigdom skaber gode holdbare løsninger. Det er så dejligt, når medarbejderne beskriver den glæde brugerne har, når de pludselig oplever en større inklusion på arbejdsmarkedet

Ny universel løsning

Et andet eksempel på, at Tonax bruger mange ressourcer på at finde de rigtige løsninger er problemstillingen omkring de universelle produkter. De enkelte høreapparatproducenter har deres egne løsninger til at få lyden fra eksempelvis telefonen sendt til høreapparaterne. Det man almindeligvis kalder streamere. Lyden i disse produkter er oftest god, men ulempen er, at hver producent har hver sin streamer. Og hvis du skifter høreapparat fra en producent til en anden, så bliver du også nød til at skifte streamer. Og det medfører selvsagt udgifter for den enkelte bruger. Men der findes produkter – universelle produkter – som fungerer fint uafhængig af, hvilket høreapparat du bruger. Tonax' tekniker Lars Daugaard syntes, at der manglede en bedre universel mobilhalsslynge, og begyndte derfor at lede efter et andet produkt. ”Jeg stødte på en spændende ny halsslynge til mobiltelefoni fra Clearsounds i USA. Det er en super god løsning, fordi den både passer til alle høreapparater med telespole og til alle mobiltelefoner. Til forskel fra de øvrige halsslynger til mobiltelefoni på markedet, har den 2 andre smarte funktioner. Den har en lille samtalemikrofon på størrelse med en småkage, som sidder fast på mobilhalsslyngen med en magnet. Mikrofonen er lige til at tage af og placere fx på et bord eller foran den, man taler med. Derudover kan den kobles til TV, radio, computer mm. Produktet består således af tre dele, så du både kan høre telefonen, anvende samtalemikrofon fx hos lægen, og få lyden direkte fra dit TV til dine høreapparater. Det er da smart, ikk?” smiler Lars.

Sparringspartner i privat og offentlig regi

Tonax er meget bevidste om, at de skal sørge for, at brugerne bliver glade for de løsninger, som de leverer. Tilsvarende er de klar over, at de også bliver brugt som teknisk sparringspartner for de offentlige sagsbehandlere, hørekonsulenter og hørespecialister og fungerer som en uafhængig part, der tager udgangspunkt i brugerens behov og ikke hvilket produkt, der skal sælges til brugeren. ”Vi oplever, at vores offentlige samarbejdspartnere er glade for, at vi har flere valgmuligheder på hylderne og kan sætte afprøvninger i gang, hvis det er nødvendigt. Lyden opfattes jo meget subjektivt, og derfor er det vigtigt for os, at vi kan finde en lyd, som er rigtig for den enkelte bruger,” siger Malene. Hun fortæller, at rådgivning om produkterne og deres anvendelse er væsentligt for Tonax:”Vi har lige lavet en helt ny hjemmeside, som hedder www.tonax.dk, hvor vi har lavet guides til de forskellige situationer, hvor hjælpemidler kan komme til nytte. Derudover har vi over 150 forskellige høretekniske produkter fordelt i overskuelige produktkategorier, så vi har virkelig forsøgt at vise, hvor mange muligheder der er for at få høreteknisk hjælp i livets mange situationer med lyd.” Ny teknologi er en fordel for brugerne For at holde sig opdateret med den seneste teknologi bruger Tonax mange ressourcer på at tage rundt på messer. I september måned tog Tonax’ tekniker, Peter Trunz Wiis til teknologimessen, IFA, for at holde sig orientereret. Peter har en baggrund som installatør hos B&O og har en meget stor interesse for Internet of Things (Red: når ting fra vores hverdag bliver internetbasserede eller APP-styrede), og hvad det vil komme til at betyde for høreapparatsbrugere. IFA-messen i Berlin præsenterer alle de nyeste gadgets og ”consumer electronics”. Vi spørger ham, hvorfor Tonax tager på en messe, som ikke er høreapparatorienteret? ”Høreapparatbrugere kan faktisk få en fordel ud af, at flere og flere gadgets og ting styres via APPs på mobiltelefoner og lignende, så de fx kan få en besked på telefonen, hvis det ringer på døren. Det bliver derfor i fremtiden nemmere at tilpasse høretekniske løsninger til den enkeltes behov,” siger Peter. ”Tingene bliver mere og mere integreret, ” supplerer Malene, ”og derfor er det væsentligt at holde sig orientereret. For at kunne rådgive vores kunder, de offentlige sagsbehandlere og hørespecialister er det nødvendigt, at vi er foran. Vi søger hele tiden nye måder at optimere mulighederne for personer med hørenedsættelse”.

Fremtidens muligheder

Rent teknisk ser fremtidens muligheder for høreapparatbrugere dermed lyse ud. Teknikken er til stede og i mange tilfælde klar til brug. Men det kræver, at høreapparatbrugerne reelt er klar over, at det findes. I en dansk undersøgelse, EuroTrak 2016, som netop er blevet offentliggjort, spurgte man 1304 danske høreapparatbrugere, hvor meget de kendte til mulighederne, og det er desværre skræmmende lidt. Over halvdelen af de danske høreapparatbrugere kender ikke til teleslynger. 57 % har aldrig hørt om en streamer, og kun 5 % af høreapparatbrugerne anvender en ekstern mikrofon (som fx førnævnte Clearsounds mikrofon). Sidstnævnte vil mange kunne have glæde af, hvis man skæver til tallene fra EuroTrak. Hver fjerde høreapparatbruger er utilfreds med lyden i høreapparaterne i støjende omgivelser, og de ville formentlig have glæde af en ekstern mikrofon. Der er således et stykke vej før vi kan ændre på den kedelige konklusion i rapporten Uhørt. Rent teknisk er muligheder mange. Men der er behov for et massivt kommunikationsarbejde, så danske høreapparatbrugere reelt er klar over, hvilke muligheder, de har. Du, som sidder med magasinet her, kan jo starte med at læse mere på Tonax’ hjemmeside – www.tonax.dk. Dermed er risikoen mindre for, at du bliver blandt de personer, hvor en nedsat hørelse afholder dig fra at tage en længere uddannelse. Tilsvarende vil din tekniske viden øge mulighederne for at blive bedre integreret på din arbejdsplads og føre til en bedre relation til din ledelse. God fornøjelse!

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder