Østre Landsret nedlægger forbud mod salg af visse trådløse høreapparater

Fredag den 14. august har Østre Landsret ifølge finans.dk givet GN Resound et midlertidigt forbud mod salg af visse ældre produkter i Danmark.

Det William Demant-ejede høreapparatselskab Oticon tabte ellers i januar 2015 en strid i Sø- og Handelsretten til GN ReSound, og udfaldet blev, at Oticon skulle betale delvise sagsomkostninger til GN Resound. Nu er denne afgørelse blevet omstødt i Østre Landsret. ”Sagen får ingen nævneværdig betydning for høreapparatbrugere og klinikkerne. Det midlertidige forbud fra Østre Landsret omfatter ikke ReSound LiNX2™ eller Beltone Legend™, men alene ældre produkter og kun i en enkelt formfaktor (RIE). Vi har alternative og bedre produkter til vores kunder, så det får ingen praktisk betydning. Det midlertidige forbud er nedlagt på baggrund af en anmodning indgivet af Oticon for påstået patentkrænkelse, og GN ReSound er meget uenig i afgørelsen. GN ReSound er af den stærke overbevisning, at de omhandlede produkter ikke krænker Oticons patent. Desuden er vi af den klare opfattelse, at patentet er ugyldigt. GN ReSound har allerede indleveret indsigelse vedrørende patentets gyldighed til det Europæiske Patentkontor og forventer, at patentet bliver erklæret ugyldigt, hvilket medfører, at det midlertidige forbud kan blive ophævet. En høring er blevet fastsat til februar 2016, dog indikerer den foreløbige vurdering fra det Europæiske Patentkontor, at GN ReSounds indsigelse i de fleste henseender vil være succesfulde,”skriver Andreas Anderhov, General Manager for den danske afdeling af GN Hearing i et svar til HørNu. General Manager hos Oticon, Karen Wibling Solgård, skriver til HørNu: Med kendelsen afsagt i Østre Landsret den 14. august 2015, er der nu nedlagt forbud mod at distribuere og sælge udvalgte trådløse høreapparater fra GN Resound i Danmark. Produkter, der er fremsendt til distribution i Danmark, skal ligeledes tilbagekaldes. Hvilke produkter der er omfattet af fogedforbuddet fremgår af Østre Landsrets retsbog. GN Resound skal betale sagsomkostninger (4 mio. kr.) for begge instanser til Oticon. I kendelsen fra Østre Landsret stadfæstes det, at GN Resound uretmæssigt har anvendt en antenneløsning, som Oticon har opfundet og patenteret. Denne teknologi gør det muligt at kommunikere trådløst med telefoner, løsninger til TV, mikrofoner mm. Oticons patenter er udstedt i og dækker både Europa og Nordamerika. For at vi fortsat kan drive en innovativ virksomhed, der løbende kan bringe nye brugervenlige produkter på markedet, patenterer vi de opfindelser vi gør og forsvarer naturligvis de rettigheder vi opnår. ” Konklusionen på de to leverandørers tvist er således foreløbig, at GN Hearing bliver pålagt at trække nogle produkter tilbage fra det danske marked. Rent praktisk betyder det, at klinikker, der har apparater på lager, som er omfattet af kendelsen skal returnere dem til GN ReSound. Ifølge Retsbogen fra Østre Landsret omfatter det: ReSound Verso RIE med trådløs teknologi, Beltone Promise RIE med trådløs teknologi, Resound LiNX RIE med trådløs teknologi og Beltone First RIE med trådløs teknologi. Det sidste ord i denne sag er næppe sagt. HørNu følger selvsagt sagen, og du kan holde dig opdateret her på siden.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder