HørNu på besøg hos Specialcenter Roskilde

EHIMA står bag EuroTrak’s seneste statistik, som viser at 20 % af dem der får udleveret høreapparat, bruger det i 0-1 time om dagen. Dette betyder, at ud af de 136.000 høreapparater, som blev udleveret i 2014, ligger over 27.000 i skuffen hele eller størstedelen af dagen.

Årsagerne for ikke at bruge sine nyerhvervede høreapparater er flere, men øverst på listen af årsager ligger bl.a. at man ikke kan få dem til at fungere optimalt og at man ikke får den normale hørelse tilbage.

Det ligger HørNu på sinde at komme lidt dybere til bunds i, hvorfor så mange høreapparater ender i skuffen, når de burde sidde på eller i ørerne og give en større livskvalitet. Et forskningsprojekt lavet af Lektor Annette Lykke Hindhede viser, at der i løbet af 45 minutters tilpasning af et høreapparat, bliver brugt 2 minutter på at henvise til supplerende undervisning i høreapparatet. Det sammenholdt med udsagn fra vores medlemmer om manglende kendskab til deres funktionsnedsættelse kunne tyde på, at én af årsagerne til, at høreapparatet ikke bliver brugt, skyldes manglende undervisning og information. Vi tog derfor på besøg på Specialcenter Roskilde (SCR) for at høre mere omkring, hvad undervisning og vejledning kan bidrage med, når man har fået udleveret høreapparater. På SCR møder vi Lene, Betty, Kirsten, Birthe og Ulrik. Alle med en hørenedsættelse og som kan fortælle os om deres forløb med at få høreapparater og hvilken hjælp SCR har givet dem i forlængelse heraf. Mødet med SCR De 5 høreapparatsbrugere vi møder denne dag har været gennem forskellige forløb i forbindelse med deres hørenedsættelse, men mange ting er de meget enige om og meget har de til fælles. Én af brugerne, er erhvervsaktive Lene, som pga. otosklerose (en knoglesygdom hvor stigbøjlen i mellemøret vokser fast) har haft høreapparater i 10 år og er allerede blevet opereret i det ene øre, hvor hun har fået en ny stigbøjle. Dét til trods, er Lenes hørenedsættelse blevet værre og værre og da hun efter at have været på barsel, kom tilbage på arbejde, havde hun mistet så meget hørelse, at hun ikke følte hun kunne fungere på arbejdspladsen længere. Det startede et forløb for Lene, hvor hun måtte bede om hjælp hos SCR for at få velfungerende høreapparater, efter at have været gennem en længere proces med høreklinikken, hvor hun ikke følte sig hørt. Efter at have kæmpet et års tid med at få høreklinikken til at give hende andre apparater, greb hun til tastaturet og sendte en mail til SCR. Her tog hørekonsulenten Kirsten Worsøe over og fik i sidste instans sørget for, at høreklinikken udleverede en anden type høreapparat til Lene. Høreapparater som hun i dag kalder for helt fantastiske og som har været med til at sikre, at hun endnu kan blive på arbejdsmarkedet. Lene smiler og fortæller, at hun før havde flere typer hjælpemidler, men at hun i dag kan sidde ved midten af et mødebord uden brug af tilbehør og følge med i mødet. Hun tilskriver glæden over hendes høreapparater dén høreundervisning, hun tidligere havde modtaget hos SCR, hvor hun blev klar over, hvad hendes ret var. Der går ikke lang tid, før de øvrige brugere stemmer i med anerkendende nik og fortæller, at SCR har været der for dem hele vejen. ”Man har jo nærmest et indtryk af, at Kirsten gør sådan her (knipser med fingrene) og så har man tingene vupti vapti”, siger Betty, som har fået flere typer af tilbehør til sine høreapparater gennem SCR. En anden af brugerne til stede tilføjer: ”Kirsten virker jo som en psykolog også – det har man også brug for. Støtte. Hun er fantastisk til at bakke op og til at se det positive og hvad man kan.” Erfaringsudveksling og forståelse Og lige præcis støtte og en anden måde at se tingene på, nævner de alle fem som værende vigtige i tiden, hvor man skal vænne sig til at gå med sine høreapparater. De har alle været på kommunikationskursus hos SCR og fortæller livligt om de tanker, de gik rundt med før og efter kurset. ”Der blev vækket så meget inde i mig, også fordi jeg kom og var så desillusioneret og så får man vendt det hele” siger Birthe, som fortæller os hvordan kurset fik hende til at fokusere på de positive ting. ”Det hjalp mig utrolig meget. Hvorfor jeg har svært ved at høre nogle ting eller hvorfor det tager lang tid at vænne sig til høreapparater. Lært lidt om tinnitus, som jeg også har” fortæller Betty os. Hun fortsætter med at fortælle, hvordan ens pårørende bliver involveret i kurset i en såkaldt ’pårørende aften’. Alle nikker og stemmer i med, hvor vigtigt det er for ens familie at få en forståelse for, hvad det er man går igennem. Flere af brugerne nævner, at når man får høreapparater tror man, at ens hørelse vil komme tilbage i det øjeblik, man tager apparaterne på. Det har de alle måtte sande, at sådan forholder virkeligheden sig ikke, da det tager tid at vænne sig til at gå med høreapparater. Kirsten mener, at tv reklamer er med til at give illusionen om, at det hele nok skal gå, så snart man bare får høreapparater. De er alle 5 glade for, at de tog imod invitationen om at komme på kursus hos SCR og føler, at de har fået den rette hjælp til at få det bedste ud af deres høreapparater og tilbehør. Det har betydet meget for dem at blive samlet med andre i en lignende situation og finde ud af, at andre har samme problematikker og tanker og at det f.eks. kan være helt normalt at føle sig ekstra træt, når man har en hørenedsættelse. Nogle af dem har oprettet netværksgrupper, hvor de udveksler erfaringer, drikker kaffe og nyder hinandens selskab. Ulrik fortæller os hvordan hans kone lagde mærke til, at han strålede hver gang han kom hjem fra SCR og havde været i selskab med andre, som var i samme situation som ham. Ulrik har hørt dårligt siden han var 29 år, hvor han fik sine første analoge høreapparater. Siden da har han været hele møllen igennem og er i dag CI (Cochlear Implant) opereret på det ene øre. Foruden at mødes med ligesindede, har Ulrik deltaget på mange  kurser og har desuden lært tegnsprog på SCR. Det er en fornøjelse at høre de 5 brugere fortælle os om deres gode erfaringer med SCR og med de forskellige kurser, de har været på, men ikke alt er rosenrødt i deres øjne. Som at shoppe flybilletter ”Jeg tror ikke der ligger nogen tanke bag det, men det var bare så lidt synligt” siger Birthe, da vi spørger til, hvordan hun fik øjnene op for det kursus, som hun deltog i et stykke tid efter, at hun havde fået sine høreapparater. Birthe havde selv taget kontakt til SCR for at få hjælp og rådgivning i forbindelse med sin hørenedsættelse og fik noget tid efter besøget hos SCR en invitation i at deltage på et seniorkursus. Hun fortæller hvordan hun aldrig havde opdaget dette kursus eller muligheden for vejledning, hvis hun ikke selv havde været opsøgende. Dette starter en ivrig snak mellem brugerne om, at de ikke forstår, hvorfor høreklinikkerne ikke oplyser om de tilbud, man kan få på kommunikationscentrene og tror på, at det kan være en årsag til, at høreapparatet oftere ryger i skuffen, når brugerne ikke får den nødvendige undervisning og vejledning. Da vi spørger dem, hvad der kunne gøres bedre i hele processen, står de alle fast på, at et bedre samarbejde mellem høreklinikken og kommunikationscenteret vil gøre en stor forskel og, at man på den måde ville blive hjulpet gennem processen fra den audiologiske udredning til man har lært at bruge sine apparater og har erkendt sin funktionsnedsættelse. ”Det er simpelthen essensen i det hele, at de ikke samarbejder. Man skal rende spidsrod fra den ene til den anden til den tredje til den fjerde. Det er ligesom at finde flybilletter – man skal shoppe rundt” fortæller Kirsten, men kommer samtidig ind på, at der måske kan være noget økonomi i hele sagen og at det måske koster det offentlige for mange penge, hvis alle høreapparatbrugere fik tilbudt at komme en tur på et kommunikationscenter. Der er ingen tvivl om, at for de fem brugere, har mødet med SCR betydet meget for deres måde at anskue deres funktionsnedsættelse på. De har fået redskaber til at vænne sig til at gå med apparaterne, til at forstå deres hørenedsættelse og til at råbe højt, når tingene ikke fungerer optimalt. Alle fem tror på, at deres succeshistorier ikke havde fundet sted på samme niveau, havde de ikke været en tur forbi SCR og måske havde de endt med at lægge høreapparatet i skuffen, havde de ikke fået den fornødne undervisning og støtte.

HVEM ER EHIMA?

European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA) repræsenterer de seks største europæiske producenter af høreapparater, der producerer op til 90 % af de høreapparater der bliver lavet i Europa. EHIMA blev grundlagt i 1985 og har bl.a. som målsætning at opbygge bevidsthed omkring hørelsesrelaterede emner samt fremme videnskabelig forskning relateret til høreapparater. KORT OM SCR Specialcenter Roskilde består af flere typer institutioner, som tilbyder specialundervisning, rehabilitering, hjælpemidler mv. indenfor flere afdelinger. En del af SCR’s undervisning består af div. kurser som høreapparatsbrugere kan deltage i. SCR Kommunikation, som vi besøgte, tilbyder udredning, undervisning og rådgivning i forbindelse med kommunikationsvanskeligheder og herunder til personer med hørenedsættelser. Du kan læse mere om SCR på: www.scr.kommunikation.roskilde.dk KURSER HOS SCR • Tinnitusundervisning • Kommunikationskursus for erhvervsaktive med hørevanskeligheder • Begynderundervisning for seniorer på hold • Kursus for brug af FM-udstyr til høreapparat/CI • Kommunikationskursus for ældre med hørevanskeligheder • Temadag for folk med Ménière • Cochlear Implant (CI)-undervisning Derudover tilbydes individuel undervisning

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder