Til konference om fremtidens hørerehabilitering

HørNu var til stede onsdag den 30. september i Landstingssalen på Christiansborg, for at høre idéer fra nogle af branchens folk om fremtidens hørerehabilitering.

En arbejdsgruppe bestående af flere nøglepersoner fra branchen har siden 2013 arbejdet på en rapport og den blev fremlagt denne onsdag på Christiansborg. Til stede var desuden Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører fra Socialdemokratiet, som bød alle mødedeltagere velkomne og fik startet konferencen i gang. Medlemmer af arbejdsgruppen havde hvert deres oplæg, hvori de talte om de visioner, som var tilknyttet deres eget arbejdsområde. Ny audiologisk uddannelse En ny universitets uddannelse, hvor teknik, pædagogik og kliniktræning skal være i højsædet, var én af idéerne til konferencen og en del af den samlede vision, hvor højere uddannelse og mere certificering skal være med til at sikre, at brugerne får tilpasset deres høreapparater mere korrekt. Uddannelsen vil højest sandsynligt blive til en bachelor uddannelse, som skal tage udgangspunkt i Syddansk Universitets nuværende bachelor i audiologi, fortalte Ture Andersen, overlæge og medicinsk audiolog på Odense Universitetshospital. Kortere ventetid i det offentlige Arbejdsgruppens målsætning er bl.a. at få ventetiden i det offentlige ned til maks. 8 ugers ventetid, til forskel fra i dag, hvor ventetiden kommer helt op på 52 uger i nogle kommuner. Hvordan det reelt skal kunne lade sig gøre, fik vi ikke så mange svar på til konferencen, men vi er naturligvis positivt indstillet over at få ventetiden betragteligt ned. HørNu var også glade for at høre, at arbejdsgruppen tænkte på helheder for at forenkle processen for høreapparatsbrugeren. Det kan være rigtig svært at navigere rundt i systemet, når man skal have høreapparater og evt. tekniske hjælpemidler og en forenkling af systemet, kan gavne brugerne. Desværre fik vi heller ikke her svar på, hvordan det skal kunne lade sig gøre at samle udlevering af høreapparatet, undervisning, kursus, visitering af hjælpemidler mm uden at det går ud over forskellige arbejdsområder og samtidig få ført visionen om at nedbringe ventetiden ud i livet. Præsentation af Danish Hearing Academy Arbejdsgruppen præsenterede deres idé for Danish Hearing Academy, et forskningscenter som har til formål at forske i viden om hørelsen, skabe et bredere samarbejde på tværs og få testet nye tiltag af, inden der påbegyndes nye investeringer. Konferencen sluttede af med en politisk paneldebat, hvor sundhedsordførere Flemming Møller Mortensen (S), Jane Heitmann (V) og Liselott Blitx (DF) var til stede. Regeringspartiet sagde hverken fra eller til, men var dog positivt indstillet på at investere i et fremtidigt samarbejde med henblik på at få startet Danish Hearing Academy op. Dette dog set i lyset af finansloven, som ikke rummer mange penge til nye investeringer. HørNu er spændt på fremtiden og håber på, at der fortsat vil blive arbejdet videre for at skabe den bedste hørerehabilitering.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder