Kommunikationscentrene – en jungle af hjælp

Hos HørNu får vi ofte henvendelser fra vores medlemmer, som har svært ved at finde hoved og hale i de forskellige lovgivninger tilknyttet til en hørenedsættelse samt hvilke muligheder de har for undervisning, hjælpemidler mv. Vi har i den forbindelse taget kontakt til flere kommunikationscentre omkring i landet for at få formidlet, hvilke muligheder du har med nedsat hørelse. I hver region er der tilknyttet ét eller flere kommunikationscentre. Nogle steder er der et center i hver kommune og andre steder ét overordnet for regionen. For at finde ud af, om processen er ensartet de forskellige steder, har vi talt med både kommunale og regionale centre. Der findes ikke en ensartethed omkring, hvor mange kommunikationscentre der er tilknyttet en region. Er du i tvivl, så er det altid en god idé at kontakte sin hjemkommune for at høre, hvor man skal henvende sig henne. Hvorfor findes der kommunikationscentre? Kommunikationscentrene er til for at afhjælpe eller begrænse konsekvensen af din funktionsnedsættelse, således at du så vidt muligt ikke er præget af denne i hverdagen. Denne primære opgave hører under lov om specialundervisning for voksne, men kommunikationscentrene opererer også indenfor andre love, hvorfor man godt kan blive lidt forvirret. Vi vil derfor forsøge at give et overblik over, hvilke typer af rådgivning, undervisning og ydelser du kan få fra sit lokale kommunikationscenter. Som borger med en hørenedsættelse i Danmark har man ret til en udredningssamtale på et kommunikationscenter. Den normale vej vil ofte være gennem din ørelæge eller en høreklinik, hvorved der henvises videre til kommunikationscenteret. Det kan være, hvis du har behov for yderligere undervisning af høreapparatet, har behov for ekstra støtte eller ønsker at ansøge om hjælpemidler. Men du kan også sagtens komme ind fra gaden og få en udredning og dermed få hjælp til at optimere din hørelse, også selvom du ikke har fået høreapparater. Du behøver dermed ikke en henvisning til kommunikationscentret, men hvis du ønsker at få testet din hørelse, så vil man ofte blive anbefalet at tage turen forbi en ørelæge eller høreklinik, da kommunikationscentrenes måleudstyr ikke har samme nøjagtighed som på en audiologisk klinik. Når du første gang har en samtale med en hørekonsulent på kommunikationscenteret, vil der blive foretaget en udredning. Denne udredning har til formål at vurdere, hvilket behov du har for at blive hjulpet videre. Ved nogle forløb kan denne udredning være nok for at få afhjulpet udfordringen med sin hørelse, og ved andre, vil det være nødvendigt at kigge på, om der skal mere til. Hvis hørekonsulenten vurderer, at du vil have gavn af flere samtaler, kurser eller hjælpemidler, vil de anbefale din kommune det. Det betyder, at de sender en rapport ind til din hjemkommune, hvori de beskriver, hvad de mener forløbet skal indeholde. Det er så op til kommunen at godkende dette, så derfor kan du i nogle kommuner skulle vente lidt på svar, før du eksempelvis kan få dine hjælpemidler, hvorimod i andre kommuner, er der lavet aftaler, hvor processen kan gå lidt hurtigere. Hvad tilbyder de? Foruden samtaler om hørelsen, høreapparatet og lignende, har du som nævnt mulighed for at ansøge om tekniske hjælpemidler, såfremt høreapparatet ikke afhjælper din funktionsnedsættelse tilstrækkeligt. Derudover har mange kommunikationscentre tilbud i form af enten individuel eller holdundervisning. Her kan man få undervisning i høretekniske hjælpemidler, i tinnitus, cochlear implantat eller ménière, men man kan også i nogle centre komme på kommunikationskurser, hvor man bl.a. lærer om, hvordan hørelsen fungerer og hvordan man lever med en hørenedsættelse. Har du behov for, at din arbejdsplads får mere viden om din funktionsnedsættelse, så kan kommunikationscentrene også hjælpe her. Du kan finde ud af, hvad du har af muligheder ved at henvende dig til dit lokale kommunikationscenter. Hvad koster det? Det koster ikke dig noget at blive afhjulpet på et kommunikationscenter og såfremt du bliver vurderet til at få gavn af et eventuelt høreteknisk hjælpemiddel, skal du heller ikke have penge op af lommen her. Kommunikationscentrene bliver betalt af kommunerne, hvorfor det er dém, som vurderer, om du skal godkendes til det forløb, som hørekonsulenten har anbefalet. Nogle kommunikationscentre har en såkaldt abonnementsordning med kommunerne, hvilket betyder, at man som borger har fri henvendelsesret i centeret, da kommunen betaler et fast beløb, som dækker alle. Andre centre er takstfinansieret, og det er her, at du godt kan komme til at vente lidt på en afklaring, efter du har været til en udredningssamtale. Disse kommunikationscentre får betaling i forhold til, hvilke tiltag der skal sættes i værk og her skal kommunen altså lige ind over og godkende det først. Samarbejde på tværs Flere af vores medlemmer ser gerne et samarbejde, som når hele vejen rundt i systemet og de kan have svært ved at forstå, hvorfor det ikke altid kan lade sig gøre. Et samarbejde, hvor man fra ørelægen får en tid i hånden til en audiologisk udredning og derfra yderligere en tid til kommunikationscenteret, hvor man kan få undervisning i høreapparatet og rådgivning om hørelsen. Da de forskellige instanser opererer med forskellige love og forskellige former for betaling, virker det heller ikke til, at den slags samarbejde bare lige kan få ben at gå på. I nogle kommuner og regioner findes der dog samarbejde på tværs, hvor kommunikationscenteret afvikler undervisning til nye høreapparatsbrugere og her er deres tilbud noget mere synlige end i kommuner og regioner, hvor der ikke er etableret et lignende samarbejde. Det skal dog siges, at der for det meste er tale om samarbejde med offentlige høreklinikker, hvor kommunikationscentrene er ude på selve klinikken og give undervisning i høreapparatets brug. Centrene vil gerne i kontakt med de private klinikker for at give dig de bedste muligheder, men ikke alle private klinikker ønsker at mødes og dette kan muligvis skyldes, at de ser kommunikationscentrene som deres konkurrenter. Flere af kommunikationscentrene er af den holdning, at der ofte er et fint samarbejde også til de private forhandlere, dog er flere af vores medlemmer ikke af samme holdning og kan have svært ved at finde rundt i systemet og finde svar på, hvor de skal henvende sig for hjælp. Om du har valgt at få dine høreapparater i offentlig eller privat regi, så har du præcis de samme rettigheder til vejledning og undervisning på kommunikationscenteret. Tag høreapparatet op af skuffen og lev livet Hos HørNu ved vi, at mange ender med at lægge høreapparatet i skuffen, fordi de ikke kan få det til at fungere tilstrækkeligt. Det kan være, at du har svært ved at vænne dig til de nye lyde, har brug for ekstra hjælpemidler eller måske gerne vil tale med andre i samme situation. Her kan du med fordel tage kontakt til dit kommunikationscenter og høre, hvilke muligheder du har for at få dine apparater til at fungere optimalt. Vores håb for fremtiden er, at færre vil lægge det i skuffen og i stedet få det bedst tænkelige ud af sine apparater og dermed få mere livskvalitet. Tak til kommunikationscentrene for deres medvirken; SCR (Roskilde), CSV København, Institut for syn og hørelse (Region Nordjylland), Kommunikationscenteret i Hillerød og CKV Høre (Region Syddanmark)

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder