Fordele ved hurtig reaktion på reduktion i din hørelse

Hvorfor er det bedre at behandle hørenedsættelse tidligt? Diagnosticering og behandling af hørenedsættelse tidligt i et forløb har mange fordele. Fra at øge din livskvalitet, til at beskytte mod adskillige helbredsproblemer som hænger sammen med ubehandlet hørenedsættelse, er tidlig behandling og opsporing essentielt. Måske er den mest overbevisende grund til aldrig at udskyde en høreprøve denne: vi “hører”med vores hjerne, ikke vores ører. Når vi har en hørenedsættelse, bliver de forbindelser i hjernen, som responderer pålyd, reorganiserede. Heldigvis kan et høreapparat for mange give den nødvendige lydstimulering til, at hjernen kan genetablere den normale organisering af forbindelser i hjernens “lydcenter”, sådet mere præcist kan reagere påde lyde, der hidtil har manglet, og kognitivt bearbejde dem. Faktisk kan størstedelen af alle med reduktion i deres hørbare område fågavn af et høreapparat. Og nye teknologiske fremskridt har fuldstændig transformeret høreapparaterne og gjort dem mere effektive, komfortable og lettere at bruge. Så jo før du opdager en hørenedsættelse og begynder at bruge professionelt tilpassede høreapparater, des hurtigere vil du kunne nyde fordelene ved en bedre hørelse. Forbedret livskvalitet og helbred ved tidlig behandling Eksperter har længe været klar over den positive indvirkning det har pålivskvaliteten, når en reduktion i hørelsen bliver adresseret. Forskning viser, at mange personer med hørenedsættelse, som bruger høreapparat, kan se en forbedring i deres evne til at høre i mange situationer. Mange ser en forbedring i deres sociale relationer både hjemme og påarbejde, i deres sociale liv og deres evne til at kommunikere effektivt. Mange siger endda, at de har det bedre med sig selv og deres liv helt overordnet. For nyligt har forskere dog opdaget en væsentlig sammenhæng mellem hørenedsættelse og andre helbredsproblemer, såsom kognitive evner, demens, depression, falduheld, indlæggelse, dødelighed og overordnet fysisk og psykisk tilstand. For at få en større forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at behandle hørenedsættelse så tidligt som muligt, kan man blot se på den nyeste forskning omkring hørenedsættelse og disse syv helbredsspørgsmål:

1. Kognitive evner:

Professor i neurovidenskab, dr. Arthur Wingfield, fra Brandeis University, USA har studeret kognitiv alderog forholdet mellem hukommelse og høreevne. Ifølge Wingfield påvirker ubehandlet hørenedsættelse ikke blot personens evne til at høre noget korrekt, men det påvirker ogsåpersonens kognitive funktion. Specifikt, såforstyrrer det lytterens evne til præcist at bearbejde det hørte og fådet til at give mening. I en undersøgelse, opdagede Wingfield og hans kolleger, at ældre voksne med mildt til moderat hørenedsættelse klarede sig dårligere i kognitive tests, end jævnaldrende med normal hørelse. Wingfield mener, at “skarpheden af en persons hørelse kan have en lang række konsekvenser for de forskellige kognitive funktioner. Selv hvis du bare har en mild hørenedsættelse, som der ikke gøres noget ved, øges det kognitive pres væsentligt. Du bliver nødt til at anstrenge dig så meget for at opfatte og forstå, hvad der bliver sagt, at du afleder ressourcer fra at lagre det du har hørt i din hukommelse.”

2. Risiko for demens:

En undersøgelse foretaget af forskere ved John Hopkins og National Institute on Aging, har vist, at ældre med hørenedsættelse er signifikant mere i fare for at udvikle demens, end jævnaldrende med normal hørelse. En anden undersøgelse, ogsåforetaget på John Hopkins har vist, at ældre med hørenedsættelse ogsåhar sværere ved at huske og tænke, end deres jævnaldrende med normal hørelse.

3. Skrumpehjerne:

En undersøgelse foretaget i samarbejde mellem forskere fra John Hopkins og National Institute on Aging har påvist, at selvom hjernen helt naturligt bliver mindre med alderen, ser det ud til, at denne hjernesvindsproces accelereres hos ældre med hørenedsættelse. I en anden undersøgelse foretaget af professor i neurovidenskab dr. Wingfield fra Brandeis University, USA, i samarbejde med kolleger fra Pennsylvania og Washington universiteter, har de anvendt MRI-skanninger til at se på, hvilke konsekvenser en hørenedsættelse har påbåde hjerneaktivitet og påselve hjernens struktur. Denne undersøgelse viste, at personer med nedsat hørelse har mindre gråsubstans i den auditive cortex, som er det område af hjernen som bruges til taleforståelse. Wingfield antyder, at testpersonernes hørelse har en afgørende betydning. Når den sensoriske stimulation bliver reduceret på grund af en hørenedsættelse, så bliver de tilsvarende områder i hjernen mindre aktive.

4. Fald-risiko:

En undersøgelse fra John Hopkins har påvist, at personer i alderen 40-69, selv med en mild hørenedsættelse, havde oplevet at falde tre gange såofte. Den intensive koncentration det kræver, at lytte med en ubehandlet hørenedsættelse, kan aflede de kognitive ressourcer som skal bruges til at holde balancen.

5. Hyppigere indlæggelser:

Undersøgelser fra John Hopkins har vist, at voksne med en hørenedsættelse har 32% større sandsynlighed for at have været indlagt påhospitalet, end deres jævnaldrende uden hørenedsættelse. Det er ogsåpåvist, at ældre voksne med en hørenedsættelse har 36% større risiko for at have længerevarende sygdoms- eller skadeforløb (over 10 dage).

6. Dødelighed:

En undersøgelse, bestilt af National Institutes of Health har påvist, at en hørenedsættelse kan være forbundet med en større risiko for mænd for at dø, især af hjertekarsygdomme. Den samme undersøgelse har vist, at mænd og kvinder som bruger høreapparater, selvom de var ældre og havde en større hørenedsættelse, havde en væsentligt lavere dødelighed, sammenlignet med mænd og kvinder med en ubehandlet hørenedsættelse.

7. Depression:

Flere undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem depression og hørenedsættelse. En undersøgelse fra John Hopkins har påvist, at ældre voksne med hørenedsættelse, har en 57% større risiko for at lide af stress, depression og dårligt humør, end deres jævnaldrende med normal hørelse. En anden undersøgelse har vist at hørenedsættelse er forbundet med en øget risiko for depression hos voksne i alle aldre, men er mest udtalt hos 18-69 årige. En italiensk undersøgelse har kigget på voksne som er i arbejde, i alderen 35-55, med en ubehandlet mildt til moderat hørenedsættelse, og har vist at de var mere tilbøjelige til at udvikle depression, angst og selvværdsproblemer, end deres jævnaldrende uden høreproblemer.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder