Studie fra England skræmmer: 20 % skuffeapparater

  Et studie udført på Manchester Universitet afslører, at omkring 20 % af mennesker med høreapparater, slet ikke bruger dem (de såkaldte skuffeapparater). Analysen blev udført i forbindelse med et årligt nationalt spørgeskema i Wales, og resultaterne blev udgivet i Journal of Audiology.

Langt flere skuffeapparater i England end i Danmark

Studiet viste, at ca 20 % af høreapparatbrugerne slet ikke bruger deres høreapparater, mens 30 % bruger dem noget af tiden og 50 % bruger dem det meste af tiden. Til sammenligning viste en dansk undersøgelse, at 12 % af danskere med høreapparater udleveret fra det offentlige lægger dem i skuffen, mens det kun er 3 % af kunderne i det private, der ikke anvender sine høreapparater (kilde: Anovum – EuroTrak Denmark 2016). Selvom tallene fra Storbritannien er høje, er antallet af personer, der aldrig bruger deres høreapparat faldet i løbet af de 15 år, hvor spørgeskemaet har eksisteret. Samtidig har der været en stigning i mængden af personer, der bruger deres høreapparater det meste af tiden. Studiet blev udført i samarbejde med audiologer fra Betsi Cadwaladr University Health Board i det nordlige Wales. Professor Kevin Munro fra Manchester Universitet, som er medforfatter på studiet, er teamleder på høreafdelingen på NIHR Manchester Biomedical Research Centre. Han argumenterer for, at resultaterne belyser et akut behov for at håndtere den manglende brug af høreapparater.

1 ud af 6 har hørenedsættelse

“Hørenedsættelse er den mest udbredte sanseforstyrrelse i verden. Én ud af seks mennesker i Storbritannien har en hørenedsættelse,” siger han. ”Der er en kendt sammenhæng mellem hørenedsættelse og kognitivt forfald og demens, og høreapparater er den primære behandlingsmulighed, og kan altså hjælpe brugerne rigtig meget.” Se her sammenhænge mellem ubehandlet hørenedsættelse og helbreddet. Han tilføjer, “NHS (det nationale sundhedssystem i Storbritannien) er den organisation, der køber flest høreapparater på verdensplan, hvilket kommer mange mennesker til gode. Dog er der stadig plads til forbedring.” Han bemærker desuden, at selvom studiet er udført i Wales, er undersøgelsen så stor og pålidelig, at der ikke er grund til at antage, at det forholder sig anderledes i resten af Storbritannien. Tidligere studier fra andre lande har vist, at andelen af skuffeapparater varierer fra 1% til 57%.

Data er pålidelig

Dataindsamlingen fra mellem 10.000 og 16.000 mennesker i Wales udføres af uafhængige forskere, hvilket ifølge Munro giver troværdigt data. Siden 2004 har spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om egen oplevelse af hørenedsættelse, tilvænning og brug af høreapparater, samt problemer med at høre, når høreapparaterne bruges. ”Årsagerne til at nogle af høreapparaterne ender i skuffen, varierer fra en oplevelse af manglende udbytte til vanskeligheder med at betjene apparaterne,” siger professor Munro. Han tilføjer, at hvis du vænner dig til høreapparaterne, mens du er relativt ung, vil de være lettere for dig at bruge senere i livet.

Interaktion med hørespecialisten er vigtigst

Professor Harvey Dillon fra Manchester Universitet, der er med-forfatter på artiklen, siger: ”Vi ved, at det, der har størst indflydelse på udbyttet af høreapparatet, er kvaliteten af interaktionen med hørespecialisten, i højere grad end størrelsen på hørenedsættelsen. Dog er det vigtigt fortsat at forske i dels hvorfor nogen nærmest fra dag ét fravælger at bruge apparaterne, og dels hvilke tiltag der skal til for at forhindre dette.” Han konkluderer: “Vi tror der er et behov for hurtigere og mere proaktiv opfølgning og monitorering, når høreapparater bliver udleveret og tilpasset i sundhedsvæsnet.”

Danmark sætter fokus på kvaliteten

I Danmark har man sat fokus på at øge kvaliteten i behandlingen dels ved at fokusere på den indledende undersøgelse såsom høreprøven, og derudover er der netop sendt et forslag til høring om nye minimumskrav til høreapparater, der udleveres i offentlig og privat regi.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder