Sound Hub Denmark

I seneste nummer af HørNu beskrev jeg en række initiativer taget indenfor det akustiske miljø i Danmark gennem en lang årrække, og i samarbejde mellem forskellige interessenter. I denne artikel skal vi se på det seneste initiativ, der er taget for at bevare den danske styrkeposition indenfor lyd og akustik.

Sound Hub Denmark er et nyt, og tilmed verdens første, lydteknologi og innovations-center for start-ups, små- og mellemstore virksomheder, store koncerner samt vidensinstitutioner - såsom universiteter. Visionen er at blive et af verdens allerstærkeste centre af sin slags indenfor lyd og akustik med en dyb forankring i den danske innovationskultur og tradition for såkaldt ’design-tænkning’. Dette indebærer et tæt samarbejde på tværs af fagskel og kompetenceområder for at sikre sammenhængende produkter og løsninger, der ikke bare ser godt ud, men også lyder godt, er lette at betjene og lever op til helhedsorienterede principper som eksempelvis bæredygtighed.

Sound Hub Denmark er bosiddende i de ikoniske bygninger på Peter Bangs Vej i Struer, der i mange år rummede B&O, men som blev solgt fra, da virksomheden flyttede til nye faciliteter. En lang række af de oprindelige faciliteter blev efterladt ved flytningen, og mens istandsættelsen er finansieret af de formelle ejere (Færchfonden og Vald. Birn Holding A/S), arbejder Struer Kommune, Harman Lifestyle, Bang & Olufsen, Aalborg Universitet og Danish Sound Network (Netværk for Lydteknologi) sammen om at løbe hele forretningen i gang, så man for alvor kan etablere et innovativt udviklings-miljø for lyd med verdensklasse måle- og test faciliteter i et spændende virksomhedsfællesskab og med adgang til vidensinstitutioner og -mentorer.

Den danske forankring og vores styrkeposition indenfor netop lyd danner udgangspunkt for et tæt samarbejde med hele det internationale øko-system indenfor lyd og akustik, og Sound Hub Denmark har allerede aktiviteter kørende, der støtter start-up projekter fra bl.a Danmark, Belgien, Holland, Tyskland, Italien, Latinamerika, Slovenien og Schweiz. Små og lidt større virksomheder er i gang med deres arbejde, og f.eks. har en virksomhed, AVAtronics, der arbejder med aktiv støjdæmpning, valgt at Sound Hub’en er det rigtige sted for deres koncept og test valideringer, ligesom en anden virksomhed, der producerer højkvalitets soundbars til TV, STEENSSEN, har tilsluttet sig Sound Hub Denmark for at supplere sine egne teknologikompetencer med rådgivning til udvikling af det forretningsmæssige.

Bæredygtighed kommer i høj grad til udtryk hos en virksomhed som Mapuguaquén, der har sin oprindelse i Tyskland og Chile, og som producerer højttalersystemer støbt i organiske ler-kabinetter, og herved smukt kombinerer oprindelig Chilensk pottemageri med moderne trådløs teknologi, eller Polsek med branded Cocobo fra Holland, der producerer højttalere indbygget i kokosnøddeskaller; et design der ikke alene er iøjnefaldende, men som også gennem sin konstruktion reducerer resonanser i kabinettet.

Specifikt for særlig talentfulde internationale iværksættere gælder, at disse tilbydes et SoundTech Accelerator Program. Et unikt forretnings- og udviklingsprogram udviklet af Accelerace og Sound Hub Denmark, og enestående i verden ved at have et skræddersyet program indenfor netop lyd og akustik. Bliver man udvalgt til at deltage i et accelerator-forløb, får man tilbudt målrettet hjælp til udvikling af forretningsplan og produktkoncept under det 6 måneder lange program. Halvdelen af tiden foregår i Struer, hvor deltagerne gennem faglig relevant vejledning fra mentorer og reviewpartnere kan få videreudviklet og evalueret deres produkt, marketing og forretningsfokus.  Produktkoncepter fra nuværende programdeltagere dækker alt fra AI (kunstig intelligens), IOT (Internet-of-Things), cloudløsninger for producere, musikapps samt høreapparater og -værn, højttalere, controllere samt skræddersyede tilbehørsløsninger.

Og der er yderligere en række forhold i Struer, der tjener til at skabe et enestående vækstmiljø. Specifikt skal nævnes de 3 ’Spaces’, Coworking Space, Makerspace og Learning Space, der hver især sikrer, at husets lejere og programdeltagere i det daglige kan få inspiration fra ligesindede og højt kvalificerede eksperter fra andre start-ups, fra mindre virksomheder eller fra en af de store organisationer, der udgør hjertet i Sound Hub Denmark. Makerspace er en samling af verdensklasse faciliteter til prototyping, støbning, 3D print eller test og måling på produkt koncepter. Learning Space giver deltagerne rig mulighed for at vidensdele med kollegaer, mentorer og specialister gennem forskellige arrangementer, seminarer og forskningsprojekter – og alt sammen under samme tag og under kyndig vejledning fra eksperter på hvert af de pågældende områder.

Endelig er det naturligvis en fornøjelse at se, hvor hurtigt der er opstået et nært samarbejde mellem, entreprenører fra Lydens Hus i København og Sound Hub Denmark, hvor flere projekter med bopæl netop i Lydens Hus er blevet knyttet til faciliteterne i Struer. To eksempler er Auricle og IDUN, der begge er spændende udviklingsprojekter, som beskæftiger sig med henholdsvis transmisson af lydbølger direkte til kraniet, og rumlig lyd-gengivelse.

Sound Hub Denmark er i høj grad også åben for teams eller afdelinger fra eksisterende virksomheder, som ønsker at arbejde med lydinnovation og -udvikling, og som kan drage fordel af at være en del af dette miljø. Man skal heller ikke skal være blind for disse virksomheders ønske om at fiske efter spirende talenter. Markedsføringen er godt i gang, og artiklens forfatter har selv haft fornøjelsen af at repræsentere Sound Hub Denmark ved en innovationsmesse i Seoul og Tokyo i efteråret ’18.

Blandt de virksomheder, der deltog i messen, var giganter som Samsung, Sony, Mitsubishi Electric, Kia, Hyundai og Honda Motors, samt en lang række andre virksomheder med særlig interesse for audio og lydgengivelse. Trods disse virksomheders enorme ressourcer og kompetencer var der udtalt interesse for at vide mere om Sound Hub Denmark. Asien er et rigtig godt sted at producere, men i den del af verden har man stadig brug for, at hele koncept-udviklingen og kundeoplevelsen udtænkes i samarbejde med andre. Derfor er der en stor efterspørgsel efter integreret design og produktinnovation, som vi netop indenfor dansk lyd er så kendt for.

Med de nye rammer for lydteknologinetværket, der samler den danske audio-industri, og med konstant tilgang af spændende projekter i København, i Struer og i resten af Kongeriget, er der grundlag for, at Danmark kan fortsætte med at markere sig globalt indenfor lyd og akustik. Det er vigtigt, at vi holder fast i den udvikling. Lyd er identificeret som en styrkeposition herhjemme, og der er efter mange års arbejde skabt politisk opmærksomhed omkring den industri-klynge, der i lighed med møbeldesign kan få hele verden til at sige: Det er i gode til Danmark. Det skal bruges til at skabe nye arbejdspladser herhjemme, til at sikre indtjening på de eksisterende, og til at fastholde os på det akustiske- og audiotekniske verdenskort.

  Om artiklens forfatter: Joel Beilin har arbejdet indenfor høreapparatindustrien siden 1987, dels som konsulent på TAL i Odense, dels som chef for audiologi i hovedkvarteret hos Oticon og siden hos Siemens/Sivantos i Singapore. Han er i dag direktør og seniorrådgiver i Global Audiology Consulting, sidder i en række advisory-boards og er formand for InnoVision Denmark, og har været en del af etableringen af Danish Sound Network.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder