Overlevelse og opvaskemaskiner

Hører du til én af de ca 350.000 danskere, der lider af permanent tinnitus, så bruger du måske en app for at ændre fokus fra din tinnitus til en mere behagelig lyd. På HørNu redaktionen kom vi til at tænke på, hvordan man nder frem til netop de lyde, der er i app’en. Vi bad derfor lyddesigner Andreas Steinholtz om at dele sine tanker og overvejelser om, hvilke lyde vi finder behagelige og hvad sammenhængen bag dette er. Steinholtz har leveret lydene til GN ReSounds nyeste Tinnitus app ”Relief”, der netop er landet i diverse app stores. Når jeg spørger folk om, hvilke lyde de finder afslappende, og når jeg ser på in- ternetsider med afslappende lyde, er det interessant at se, hvordan mange af de samme lyde går igen. Lyden af vand, i forskellige afskygninger, er selvskreven. Regn, bølgebrus, en å som risler eller dryppe-lyde. Jeg tror på, at vi mennesker i bund og grund er meget primitive og i høj grad styret af instinkter. Ét instinkt trumfer alle andre og det er overlevelse. Det mest grundlæggende for vores over- levelse er vand. Uden vand er vi truede, så når vores sanser fortæller os, at her er vand, så sænker det vores fareniveau. Her er vand; her kan jeg overleve.

Repetition er rart

En anden faktor jeg bemærker omkring lyde, som vi finder afslappende, er lyde med repetition – en følelse af rytme eller noget som går igen. F.eks. lyden af et tog, der rasler rytmisk, eller lyden af havbøl- ger som bruser med et fast interval. Jeg tror, det er fordi, at vi mennesker godt kan lide orden frem for kaos. Når noget er i et ordnet system, så kan vi forudse, hvad der sker. Hvis der ingen orden findes, kan vi ikke forberede os på, hvad der vil ske, hvilket gør os sårbare. Tænk på f.eks. gyser lm som ofte bruger høje lyde til at give os et chok. Hvis vi vidste, hvornår den næste høje lyd kom, ville vi ikke blive nær så forskrækkede.

Afslappende opvaskemaskine

Årsagen til at vi finder tryghed i rytme og repetition, kunne stamme fra den- gang vi lå i vor moders mave. En krop laver mange lyde, og i 9 måneder har vi lyttet til rytmen af vor moders hjerte – den mest vitale lyd for et ufødt barn. Det leder mig til en sjov tanke. Jeg kender flere, inklusiv mig selv, som finder den svagt rytmiske lyd af en opvaskemaskine afslappende. Måske minder det os om lyden af at ligge i maven? Eller også er det bare rart, at man ikke selv skal vaske op!

Dybe lyde skræmmer

Tilbage til forudsigelige lyde kontra pludseligt opstående lyde, så tror jeg, at vi igen kan lede det tilbage til vores instinkter. En pludselig lyd kan f.eks. be- tyde et rovdyr, som angriber eller andet, som kan bringe vores liv i fare. Jeg har bemærket, at dybe lyde gør os utrygge. Hvor ofte hører vi f.eks. et uhyre i en film have en meget lys stemme? Næsten al- drig. Det er som regel dybe stemmer, el- ler dybe dyriske lyde, som skræmmer os. En lille sidenote: Man ved at hunde, og sikkert også andre dyr, bliver utrygge af dybe stemmer. Læg mærke til hvor man- ge mennesker, ofte helt uden at tænke over det, nærmest går helt op i falset, når de snakker til en lille hund. Generelt om lave frekvenser, så kræ- ver de meget mere energi at frembringe, end høje frekvenser, så der er også en sammenhæng mellem et dyrs størrelse, og farlighed, og de lyde det kan frem- bringe. En lille mus vil aldrig kunne lave en dyb lyd, som et stort farligt rovdyr kan. Det gælder i øvrigt også andre fæ- nomener. Jordskælv, torden vulkanud- brud og eksplosioner. Alle er begivenhe- der med en enorm energiudladning og dermed farlige for os, og alle frembrin- ger meget dybe lyde. Jeg tænker, at her kunne en kobling mellem dybe lyde og vores følelse af utryghed findes.

GN ReSounds app

Der er uden tvivl en masse andre fakto- rer som spiller ind, når det handler om behagelige og ubehagelige lyde. Hvilke minder vi f.eks. associerer bestemte lyde med, har også en stor ind ydelse, og vo- res fortid, hvor vi var i tæt kontakt med naturen, spiller nok også en væsentlig rolle. Helt i forlængelse af ovenstående har jeg I GN ReSounds Relief app forsøgt at finde lyde, som er ikke-pludselige, ofte med en form for repetition og ofte forbundet med at være ude i naturen.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder