OTC apparaterne kommer – men er det en fordel?

Af Sofie Andersen

Høreapparaterne i USA er dyre. Meget dyrere end i Danmark, og blandt andet derfor er der et nyt initiativ på vej, som skal gøre det billigere og lettere at anskaffe høreapparater. Spørgsmålet er bare, om det er en fordel for personer med nedsat hørelse, eller om det bare er en ny måde for producenterne at tjene penge på.

Amerikanske Tommy McDonell plejede at få sin assistent til at besvare alle sine opkald. Den 67-årige kunster, hørte ikke godt nok til at tale i telefon. “Lydstyrken på mit TV kunne nok have taget livet af dem inde ved siden af,” fortæller han om sine naboer på plejehjemmet i Southern Pines, hvor han bor. Han lider af sklerose, og det gør hørenedsættelsen værre. ”Hvis du tester mig, når min sklerose har en god dag, er min hørelse ikke helt elendig, men på de dårlige dage bliver den værre og værre.”

Da han besluttede sig for at få høreapparater, oplevede han de samme udfordringer, som utallige andre mennesker også står overfor: høje priser eller lange ventetider. Det var denne situation og udgifterne i forbindelse med høreapparater, der i 2017 førte til en lovgivning, som medfører en ny kategori - de såkaldte over-the-counter-apparater (OTC-apparater). Men OTC-apparaterne, som bliver godkendt til at behandle milde til moderate hørenedsættelser hos voksne over 18 år, er her ikke endnu. De amerikanske myndigheder har indtil august 2020 til at lave retningslinjerne for OTC-apparater. Herefter har offentligheden, herunder audiologer, læger, producenter, individer med hørenedsættelse og alle andre med noget på hjerte, mulighed for at komme med indvendinger, før retningslinjerne er endelige. Indtil da - og måske længe efter – vil det være svært at navigere i den jungle, som høreapparatsindustrien udgør.

Hvorfor det nye navn?

Selvom det estimeres, at 30 millioner amerikanere har en hørenedsættelse, er det omkring 20 % af voksne over 50, som har gavn af et høreapparat, der rent faktisk bruger dem. Dette er en vigtig pointe, fordi hørenedsættelse kan føre til social isolation, forfald af kognitive egenskaber, samt højere risiko for at udvikle demens. Men høreapparater, som er den primære behandlingsform til hørenedsættelse hos seniorer, er simpelthen ikke en mulighed for mange amerikanere.

Et sæt høreapparater koster i USA gennemsnitligt 37.000 kroner. Dette er en udgift, som sygeforsikringen i USA under normale omstændigheder ikke dækker. Som i Danmark kan du kun købe dine høreapparater hos en audiolog eller en certificeret høreapparatsforhandler, som er godkendt til at teste hørelse og sælge apparater. Høreapparaternes pris dækker over den professionelles omkostninger og op til 4 års gratis service. Hørespecialister har for det meste kun aftaler med enkelte høreapparatsproducenter. Det vil sige, at når man vælger en hørespecialist, begrænser man sine valgmuligheder, ligesom det vil sige, at hvis man skifter hørespecialist, for eksempel på grund af flytning, kan det være nødvendigt at skifte mærket af høreapparater ud med et andet.

“Folk har hørt skrækhistorier,” siger Stavros Basseas, som er direktør for Sound World Solutions, som producerer høreapparater. ”De ved, at apparaterne er dyre, og de ved, at de skal til en hørespecialist, og æstetikken spiller bestemt også en rolle. Høreapparater indikerer for nogle, at man har nået en vis alder.”

McDonells første audiolog tilpassede et sæt apparater til 38.000 kroner til ham, men han var ikke vild med dem. ”De virkede ikke til at passe så godt, og fordi de var så dyre, bekymrede jeg mig hele tiden for, om de kunne falde af mine ører,” husker han. Han syntes heller ikke, at audiologen var et godt match, så han prøvede et andet sted. Men her arbejdede de kun med en bestemt type af høreapparater, som ville koste McDonell 66.000 kroner for et sæt, så dem valgte han fra.

Sælger høreapparater via nettet

Da OTC-apparaterne ikke er på markedet endnu, var Mcdonells eneste anden mulighed at finde en mellemting mellem OTC og almindelige høreapparater. Det drejer sig om apparater, der sælges direkte til brugeren, og som man selv skal tilpasse. Producenterne af disse apparater, som lever op til de samme regler som deres dyrere alternativer, der sælges hos hørespecialisterne, sparer kunderne for en tur til audiologen, fordi de har hørespecialister ansat. På den måde sælges apparatet stadig gennem en godkendt professionel, men udgifterne til mellemleddet spares. Og en del af denne besparelse kommer slutbrugeren til gode.

“Du kan kun købe dem på nettet eller via telefonen,” siger den tidligere medarbejder hos GN Store Nord, danske Christian Gormsen, som i dag er direktør for Eargo. ”Vi har professionelle audiologer, som hjælper kunder i hele landet.” Gormsen tilføjer, at apparater fra Eargo aldrig vil blive solgt på apoteker eller i supermarkeder, hvor man måske vil kunne finde OTC-apparaterne sidst i 2020.

Kunden giver specialisten den samme information på nettet eller over telefonen, som ellers var blevet udvekslet på audiologens klinik. Her tilkendegiver de også, at de forstår, at der er tale om et medicinsk produkt, som ikke er egnet til personer under 18 år.

Apparater, der sælges direkte til kunden, kommer med standardindstillinger til forskellige hørenedsættelser, rangerende fra mildt til kraftig, men audiologer, som sælger apparater i deres klinikker, mener ikke, at standardindstillingerne er gode nok. “Et høreapparat, som tilpasses af en professionel, tilpasses efter et bestemt mål, som er baseret på forskning. På den måde stilles volumen efter hørenedsættelsens størrelse ved de specifikke frekvenser,” siger Cynthia Hogan, som er PhD i audiologi.

Men ifølge Gormsen fra Eargo, så gør apparaterne, der sælges direkte til kunderne, næsten det samme – de er forudindstillet til at forbedre lyden ved netop de frekvenser, hvor hørenedsættelsen er mest almindeligt ved de forskellige sværhedsgrader. “Det er rigtigt, at vi ikke individualiserer hver enkelt kunde, men professionel tilpasning er et produkt af, hvordan teknikken så ud for 30 år siden, hvor det var nødvendigt, at apparaterne blev justeret,” siger han. ”Indstillingerne er baseret på data og erfarne audiologer, så de bliver indstillet på samme måde, som man ville gøre det i en klinik.”

Nogle af producenterne af de apparater, der sælges direkte til brugeren, tilbyder også en app, så brugeren kan finjustere deres egne apparater. ”Det er en tilsvarende tilpasningssoftware, som den audiologerne bruger,” siger Gormsen.

McDonell valgte at købe Eargo’s apparater som han selv kunne tilpasse. I stedet for apparaterne til 66.000, som var audiologens bud, kunne McDonell købe apparaterne for mellem 9.500 og 17.000 for de tre forskellige modeller, som internetfirmaet tilbyder, og ligger altså under det halve af, hvad han gav for sine første høreapparater.

“De er rigtig gode over telefonen. Deres videoer giver de bedste instruktioner. Hjemmesiden er nem at finde rundt på. Og hvis det er nødvendigt, kan jeg snakke med audiologerne hos Eargo online over Skype,” siger Mcdonell. ”Personligt har jeg ikke et behov for at se nogen.”

Vigtigst af alt, så virker høreapparaterne. ”Jeg kan høre varmen komme ud af radiatoren,” siger han. ”Jeg tror ikke, at personer med normal hørelse kan dét.”

Ukendt farvand

Apparater, der sælges direkte til kunden, hjælper på nogle af de pris- og tilgængelighedsproblemer, som fik en række forskere til at foreslå, at de amerikanske myndigheder skulle oprette en ny kategori til OTC-apparater. De påpegede et behov for mere prisvenlige apparater, som ville give brugeren kontrollen tilbage – både over apparaterne, og over deres valg af apparater.

Med en officiel godkendelse fra myndighederne, som stadig er over et år ude i fremtiden, advarer FDA (red.: de amerikanske myndigheder der varetager godkendelse af høreapparater) firmaer imod at navngive deres apparater OTC for tidligt. Ikke alle retter sig efter dette, så forbrugerne skal være opmærksomme på, at apparater, der på nuværende tidspunkt er mærket ”OTC,” endnu ikke er evalueret af FDA.

“I øjeblikket er der ingen OTC-apparater. Skulle nogen mærke deres produkter OTC-apparater, vil det stride imod lovgivningen. Der er ingen officielle regulativer, der definerer OTC-apparaterne endnu,” siger Paul Kilenv, som er PhD i audiologi og leder for Michigan Hearing ved universitetet i Michigan.

Hvad er så alle de apparater, som ligner høreapparater, som du allerede kan købe i nogle supermarkeder og på apoteket? Uanset hvad der står på æskerne, er alle disse apparater et PSAP’s (personal sound amplification products). De går ikke ind under FDA’s regulativer, og det er ikke meningen, at de skal afhjælpe hørenedsættelse. De varierer i pris fra under 100 kroner og op til næsten 6500 kroner. Også kvaliteten, ydeevnen og brugervenligheden varierer i høj grad. Forskning viser, at nogle virker næsten ligeså godt som traditionelle høreapparater, mens andre forværrer hørelsen. Nogle kan ikke bortfiltrere baggrundsstøj, og dermed forstærkes alle lyde, og ikke kun de lyde du ønsker at høre.

Kommer OTC-apparater til at udfylde et hul i markedet?

Der er på nuværende tidspunkt ingen, der ved præcist, hvor i markedet OTC-apparaterne finder deres plads. Bliver de bedre end PSAP, men ikke så gode som traditionelle høreapparater? Bliver de simpelthen det samme som PSAP med samme variation i kvalitet og pris, men under et mere troværdigt navn? Eller bliver de det samme som traditionelle høreapparater bare uden vurdering og service fra en hørespecialist?

“For at kunne udbyde produktet til en mere overkommelig pris, er det både det nemmeste og det dyreste at fjerne servicen,” siger Gormsen fra Eargo, der ikke er med på OTC-bølgen.

”Vores apparat sælges som et høreapparat, og det er vores intention, at dette produkt skal gå ind under kategorien OTC-apparat,” siger Gormsen. ”Apparaterne er ens på alle parametre. Vi lavede dem sådan, for at understrege en pointe. Der er ingen forskel på disse apparaters ydeevne, kun på, hvordan regulativerne ser ud.”

Kvaliteten af andre fremtidige OTC-apparater er stadig ukendt

Hørespecialisterne er bekymrede. Årsagen til hørenedsættelsen kan være langt mere alvorlig end selve hørenedsættelsen. Både audiologer og hørespecialister er uddannede til at genkende sygdomstegn og sørge for, at kunden sendes videre i systemet og får den korrekte behandling, hvis der er behov for det.

“Hvis der er tale om en deformation af øret, væske fra øret, pludseligt opstået hørenedsættelse, svimmelhed, hørenedsættelse på ét øre - hvilket kan skyldes en tumor på hørenerven - så er det altså problematikker, som skal undersøges grundigere,” siger Hogan. Men nogle af de producenter, som er klar til at gå ind på OTC-markedet, blandt andet Sound World, siger, at de audiologer, der udtaler sig om disse bekymringer, bare ønsker at passe på deres territorium.

”Baseret på denne logik, bør du ikke spise en hovedpinepille af frygt for, at det er en hjernesvulst, der forårsager din hovedpine,” siger han. ”Med denne skræmme-taktik, holder vi folk tilbage fra at komme i gang med at bruge høreapparater så hurtigt som muligt.” Dertil kommer, at mange fravælger den anbefalede medicinske evaluering, siger de forskere, der anbefaler OTC-kategorien, da der ikke er evidens for, at den medicinske evaluering – eller fravalget heraf – har nogen klinisk effekt.

En anden bekymring blandt audiologer er, at brugerne vil kunne skrue for højt op for lyden på apparaterne. “Der er ingen måde, hvorpå vi kan sikre os, både at lyden er høj nok til, at apparaterne hjælper som de skal, men også at lyden ikke er så høj, at den skader resthørelsen, og dermed giver yderligere hørenedsættelse,” siger Hogan.

Dette anses også for at være et territorialt forsvar, snarere end en reel bekymring. ”Der er ingen evidens for, at denne type hørenedsættelse forekommer,” siger Gormsen. ”De presser restriktionerne på maximal lydstyrke på OTC-apparaterne, for at beskytte deres eget marked.”

I Danmark er der endnu ingen planer om at indføre en lignende OTC-kategori, men mange fagfolk mener, at det alligevel vil komme til landet indenfor den nærmeste fremtid. Som altid følger HørNu med i udviklingen. Du kan læse mere om den i vores magasin eller på vores hjemmeside www.hørnu.dk.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder