Hvorfor sætter HørNu fokus på demens?

Af Mikkel Schramm

Det er efterhånden små 10 år siden, at forskere på John Hopkins Instituttet i Baltimore fandt, at der var en sammenhæng mellem ubehandlet nedsat hørelse og demens. I 2011 refererede Nationalt Videnscenter for Demens til undersøgelsen, hvor man havde fulgt 639 mennesker over en periode på 12 år. Undersøgelsen konstaterede, at der ved en mild ubehandlet hørenedsættelse var en 89 % forøget risiko for demens, mens der for personer med en kraftig ubehandlet hørenedsættelse sås en 5-dobling af risikoen for demens.

Studiet fra John Hopkins Instituttet er siden blev fulgt op af adskillige undersøgelser fra anerkendte universiteter over hele verden. Senest viser et stort nyt studie fra Taiwan, hvor man har undersøgt 16.000 personer i alderen 45 - 60, at risikoen for demens fordobles, hvis man ikke tidligt opdager sin hørenedsættelse. Du kan læse om dette og andre studier i HørNu magasinet eller på vores hjemmeside. Fælles for alle studier er, at det bekræfter det oprindelige studie fra John Hopkins Instituttet – der er en klar sammenhæng mellem ubehandlet hørenedsættelse og demens.

Demens og Alzheimers sygdom er frygtet

En amerikansk undersøgelse foretaget af det verdensomspændende forsikringsselskab, MetLife, viser, at frygten for at få demens eller Alzheimers blandt 55-årige er langt større end kræft eller andre alvorlige sygdomme. Der er ikke lavet lignende undersøgelser herhjemme, men i en artikel fra Kristelig Dagblad fortæller Gunhild Waldemar fra Nationalt Videnscenter for Demens, at de godt kan genkende billedet. ”Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, der angriber hjernen, fratager os gradvist evnen til at formulere os, til at forstå og huske og dermed det, der skaber og udgør vores identitet. Det er forståeligt nok et skræmmende perspektiv for de fleste. Sygdomme andre steder i kroppen kan være mindst lige så alvorlige, men man bevarer trods alt sin personlighed og sit intellekt,” fortæller Gunhild Waldemar til Kristelig Dagblad.

Manglende viden blandt befolkning

Der tegner sig således et billede, som desværre ikke er smukt. Vi frygter – helt naturligt – at Alzheimers og demens rammer os, og forskning viser en klar sammenhæng mellem ubehandlet hørenedsættelse og demens, men meget få danskere kender til denne sammenhæng. Derfor mener vi hos HørNu, at det er oplagt, at sætte fokus på en problematik, som i den grad er gået under radaren hos den danske befolkning. Vi håber derfor, at du bliver klogere ved at gå på vores hjemmeside, hørnu.dk, eller læser artiklerne omkring demens i magasinet HørNu. Samtidig minder vi om, at det anbefales at tjekke hørelsen én gang om året, når du er fyldt 40! Nøjagtig som du gør det med dine tænder og dine øjne.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder