Hvordan går min tinitus væk

Mange spørger, hvordan de kan stoppe den konstante lyd i ørerne eller om, der er en kur mod tinnitus. Desværre er der hidtil ingen evidens for at kunne behandle tinnitus. Men her kan du læse mere om, hvordan du kan leve og klare din tinnitus.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er betegnelsen for støj “hørt i øret” eller i hovedet, når der ingen anden tydelig lydkilde er til stede. Lydene er som regel beskrevet som ringende, øjtende, hvæssende, summende eller brummende. Tinnitus er ikke en sygdom eller en medicinsk lidelse, det er et ikke-specifikt symptom, som kan opstå ud af psykisk eller fysisk forandring og ikke nødvendigvis relateret til hørelsen. Tinnitus i en mild form er meget almindeligt. Næsten alle får til tider en ringen for ørene enten uden nogen klar provokation eller efter udsættelse af høje lyde på arbejdet eller i sociale sammenhænge.

Hvor mange danskere lider af tinnitus?

Ifølge en dansk undersøgelse fra 2012 lider 6 % af den danske befolkning permanent af tinnitus (ringen eller andre lyde for ørerne eller i hovedet), og yderligere 21 % lider midlertidigt af tinnitus. Med andre ord har omkring 1⁄4 af den danske befolkning i større eller mindre grad berøring med tinnitus, men vi har meget lidt viden omkring behandling af det.

HørNu ønsker helt grundlæggende, at du hører så godt som muligt

Det gør vi, fordi vi fra forskning ved, at en god hørelse er fundamentet for et godt helbred. Vi har ikke nogen skjulte hensigter eller forsøger at sælge dig noget, men anbefaler blot - i lighed med førende eksperter – at du tjekker hørelsen 1 gang om året. Book en gratis og uvildig høretest.

Kan tinnitus gå væk?

Ringen, summende, brølende – tinnitus kan tage mange former. Den irriterende og ubehagelige støj i dit øre varierer fra en tinnitus-lidende person til en anden. Det gør også virkningen af tinnitus på folks liv. Nogle vænner sig til den uendelige støj i øret med relativ lethed, mens andre er drevet til fortvivlelse. HørNu får mange spørgsmål om tinnitus kan væk? Hvordan kan man leve med tinnitus? Er der et middel mod tinnitus? På internettet, tv, radio, aviser og i magasiner kan du nemt nde mange, der tilbyder en metode, der kan helbrede eller i det mindste reducere tinnitus. Dette kunne for eksempel være i form af "medicin" (piller og injektioner), naturlægemidler, forskellige typer af terapi og hypnose. Men andre "helbredelser" eksisterer også. Listen over "helbredelser" er lang og bliver løbende længere, men som nævnt ndes der endnu ikke evidens for at én type behandling hjælper. Den behandling, der hjælper én person, er ikke nødvendigvis den rette for en anden. Heldigvis kan mange leve med deres tinnitus, da det kan forekomme lejlighedsvis og / eller er relativt stille, men for nogle er tinnitus’en så generende, alvorlig og intens, at den i meget stor udstrækning påvirker dem negativt i det daglige liv. For disse mennesker er det meget naturligt at søge en kur, der kan få tinnitus til at gå væk – eller i det mindste reducere det.
HørNu hjælper vores medlemmer med rådgivning til personer, der lider af tinnitus. Vi kan give vejledning til at komme videre i en proces, så du kan leve med din tinnitus ...

Terapier og rådgivning kan være nyttige

Nogle, der lider af tinnitus kan nde hjælp i forskellige former for terapier og rådgivning med forskellige typer tinnitus strategier. Psykologi spiller en stor rolle i tinnitus, og nogle kan have gavn af disse typer af tinnitusrelaterede tilbud. Disse kan hjælpe dig med at lære at leve med tinnitus. HørNu hjælper vores medlemmer med rådgivning til personer, der lider af tinnitus. Vi kan give vejledning til at komme videre i en proces, så du kan leve med din tinnitus, og vi kan hjælpe dig med at få erfaringer fra andre, der lever med tinnitus.

Tinnitus og høretab

Forskning i de seneste år har vist, at de, der har tinnitus, ofte har en form for hørenedsættelse. For nogle kan hørenedsættelsen være så lille eller kun påvirke et smalt frekvensbånd, så det ikke resulterer i hørenedsættelse bortset fra den oplevede tinnitus. Men for andre kan høretabet være større og påvirke ere frekvenser. Hvis høretabet er så stort, at høretabet skal behandles med høreapparater, kan disse hjælpe med at reducere tinnitus. Videnskabelige, medicinske og audiologiske undersøgelser har vist, at behandling af høretab med høreapparater ofte hjælper. Undersøgelserne viser, at det øgede lydindtryk, som man får med høreapparater, reducerer selve tinnitu- sen eller i det mindste den oplevede tinnitus. Det er derfor en god ide, at få lavet en høretest for at se, om din tinnitus skyldes et høretab, som kan behandles med moderne høreapparater. Men det er vigtigt at understrege, at andre, der oplever tinnitus, ikke har et høretab i en udstrækning, at den skal behandles.

Hvordan lever jeg med min tinnitus?

Svaret på dette spørgsmål er individuelt. Hver person med tinnitus skal finde sin måde at klare tinnitus på. Generelt er det en god idé at undgå stress og få hvilet mest mulig. Det kan også være en god ide at undgå støjende situationer. Nogle kan nyde godt af afslapningsøvelser. Mange oplever, at deres tinnitus stiger ved at drikke kaffe, alkohol eller ved rygning. Terapier og tilpasningsstrategier kan lette tinnitus for nogle. Lydbehandling kan også hjælpe. For andre kan alternative terapier som akupunktur, kiropraktik og hypnose have en positiv effekt på tinnitus. Men det er vigtigt at understrege, at virkningerne af disse alternative terapier ikke er videnskabeligt dokumenterede.

Vil der nogensinde være en kur mod tinnitus?

Det er svært at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. Svaret på dette spørgsmål er derfor "måske". Ressourcerne, der afsættes til at få mere viden om tinnitus er steget meget i de seneste år. Så måske vil nogen en dag finde en behandling, der kan reducere eller helt helbrede (fjerne) tinnitus.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder