HørNu mener: Ny lovgivning på høreområdet er uklar

Af Mikkel Schramm

Vi har længe vidst, at der i løbet af 2019 ville komme en ny lovgivning indenfor høreområdet. HørNu har fulgt utallige debatter på Christiansborg, og på bedste lobbyist-manér forsøgt at påvirke udformningen af loven. Helt overordnet mener HørNu, at hørebranchen er en rodet forretning. Vi får dagligt utallige opkald om, hvor og hvordan man anskaffer sig høreapparater. Hvilke er bedst, og hvad koster de, hvis man går i privat regi? Hvor kan man sammenligne priser, og hvordan er kvaliteten af høreapparater i offentlige regi?

Det var derfor med glæde, at vi læste den nye lovgivning – L194 – som helt enkelt hedder ” Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed”. Formålet med L194 er nemlig at give borgere i Danmark et bedre overblik over, hvor man kan gå hen og få en optimal hørelse, hvad det koster, og hvem der ejer den enkelte klinik. Med andre ord – et langt større transparens i branchen. Således fremgår det af lovgivningen, at klinikken ”tydeligt skal oplyse om muligheden for at få et høreapparat, der ikke overstiger tilskuddet.” Derudover skal det tydeligt fremgå, hvilke apparater klinikken sælger, og tydeligt oplyse prisen på disse. Endelig skal det tydeligt fremgå, hvem der ejer klinikken – altså om det er en ørelæge, en producent af høreapparater eller om klinikken er ejet af en eller flere privatpersoner.

Men dykker man længere ned i lovteksten opdager man hurtigt, at denne er skrevet så elastisk, og vi kan godt frygte, at formålet dermed udviskes. Og det er ærgerligt, for intentionerne er rigtig gode. Ironisk nok er det ord, der skaber udfordringer, ordet ”tydeligt”. For hvad betyder det? I en dialog med Sundheds- og Ældreministeriet spurgte vi, hvad ligger der i formuleringen ”tydeligt” omkring priser, sortiment og ejerforhold? ”Sortiment, ejerforhold og priser på høreapparater skal angives ”tydeligt”, og med tydeligt, menes ikke bare prisgrupper, men den nøjagtige pris på det apparat, man spørger på,” fortæller fuldmægtig Ida Stube Holst i Sundheds- og Ældreministeriet. ”Priserne kan for eksempel ligge på hjemmesiden.” Vi spørger nærmere ind til, om det er et krav, at de skal ligge på hjemmesiden, og det er det ikke på nuværende tidspunkt. Omvendt oplyser hun, at det ikke er tilstrækkeligt at lave prisgrupper, som flere klinikker viser på deres hjemmeside i dag.

Da det ikke er et krav, at klinikken skal oplyse prisen på hjemmesiden, vil de færreste klinikker nok lægge dem på. Dermed kan den nye lovgivning godt have den negative konsekvens, at de klinikker, der tidligere har oplyst prisgrupper på deres hjemmeside, fjerner dem fra siden. Vi har fremlagt dette synspunkt for ministeriet, men de henviser til, at der i løbet af 2019 vil komme nogle tilføjelser til L194, som skal konkretisere, hvordan lovgivningen skal udføres i ”det virkelige liv”.

I lovteksten indføres der desuden et krav om, at private høreklinikker forpligtes til oplyse, om de har et høreapparat i deres sortiment, der kan erhverves inden for den offentlige tilskudsgrænse til privat høreapparatbehandling. L194 anvender igen ordet ”tydeligt”, og dermed vil der nok gå noget tid før det reelt vil være tydeligt for forbrugerne, hvorvidt klinikken tilbyder høreapparater indenfor tilskuddet.

En interessant ting for kunder, der anskaffer sig høreapparater i privat regi, er §73h stk 2, hvoraf det fremgår, at et høreapparat kan udskiftes før 4-års periodens udløb, hvis høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lignende. ”Dette er ikke nyt, men det er Regionen, der laver vurderingen,” fortæller Ida Stubbe Holst. Men som HørNu fortolker lovgivningen, så bør Regionen erstatte et høreapparat, hvis det er tabt. Vores fortolkning bakkes op af ministeriets tekst i forslaget til L194. Her fremgår det at ”det er Sundheds- og Ældreministeriets opfattelse, at patienter, der vælger behandling hos private høreklinikker, skal sikres samme adgang til at få erstattet et mistet høreapparat som patienter, der har valgt at benytte det offentlige tilbud.” Hidtil har kunder i privat regi enten betalt for en udvidet garanti eller rettet henvendelse til deres eget forsikringsselskab, hvis de har tabt deres høreapparat.

I forlængelse af L194 vil Sundhedsstyrelsen udarbejde et forslag til ”De Nationale Kvalitetskrav”, som har fokus på at få bedre indsigt i, hvor god (eller dårlig) kvaliteten i høreapparatbehandlingen er, men også hvad det koster for det danske samfund at behandle vores hørelse i privat og offentlig regi. Derudover vil man lave et eller flere initiativer til at give danskerne et bedre overblik over de enkelte behandlingssteder – både private og offentlige, og herunder oplyse hvor man kan få høreapparater indenfor tilskuddet samt hvor lang ventetid der er på dette.

Sidstnævnte kan have den positive effekt, at det reducerer ventelisterne på offentlige audiologiske afdelinger, og samtidig giver danskerne et bedre overblik over, hvor man kan anskaffe sig et høreapparat.

Alt dette afhænger imidlertid af, om Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen formår at udarbejde en lovgivning og materiale, som er mere konkret i sin udformning. Ministeriet er opmærksomt på problemstillingen og henviser til, at der i løbet af 2019 skal etableres et udvidet tilsyn af klinikkerne. Og i den forbindelse vil mere detaljeret materiale blive sendt til klinikkerne, og dermed håber HørNu, at L194 reelt kan føres ud i livet. For loven og intentionerne bag den er virkelig god, da den vil give os et bedre overblik, øge konkurrencen mellem de enkelte klinikker, hvilket alt andet lige bør styrke kvaliteten i behandlingen. Vil du vide mere om L194, så følg med på HørNu’s hjemmeside.

Note: L194 blev vedtaget under den daværende regering, men havde en bred opbakning, og derfor forventer man ikke, at der sker ændringer i denne med den nye regering. Hvorvidt Sundhedsstyrelsens forslag til ”De Nationale Kvalitetskrav” er færdige i 2019 afhænger til dels af den nye regerings prioriteringer.

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder