Høreapparatbrugere har lavere risiko for demens

Af Mikkel Schramm

Personer med en hørenedsættelse, der anskaffer sig et høreapparat, når hørenedsættelsen opdages, har en lavere risiko for at blive diagnosticeret med demens eller depression i de efterfølgende tre år. Derudover har de en lavere risiko for at lide af faldrelaterede kvæstelser end de personer, som undlader at gøre noget ved hørenedsættelsen. Det viser en helt ny undersøgelse fra University of Michigan, som blev offentliggjort i september 2019.

Alligevel er det højst 50 % (nogle analyser indikerer at tallet er meget lavere) af de danskere, der har en hørenedsættelse, der anskaffer sig høreapparater. Det nye forskningsresultat fra Michigan er baseret på data fra næsten 115.000 mennesker over 66 år med hørenedsættelse og offentliggøres i Journal of the American Geriatrics Society.

Elham Mahmoudi, PhD i sundhedsøkonomi, der ledede undersøgelsen, fortæller, at den bekræfter, hvad anden forskning har vist blandt patienter, der blev undersøgt på et enkelt tidspunkt. Men den nye forskning viser forskellen mellem behandlet og ubehandlet hørenedsættelse, der opstår over en længere periode.

”Vi ved allerede, at mennesker med ubehandlet hørenedsættelse er mere udsatte for negative sundhedssymptomer, men denne undersøgelse giver os mulighed for at se konsekvensen af høreapparatbrug og ser således på sammenhænge mellem brug af høreapparat og sundhedsresultater,” siger hun. ”Selvom det ikke kan siges, at høreapparater forhindrer disse tilstande, kan det udskyde en begyndende ​​demens eller depression. Derudover reduceres risikoen for alvorlige fald betydelig for høreapparatbrugeren.”

Langtidssporing

Mahmoudi og hendes kolleger ved University of Michigan analyserede data for hver person med hørenedsættelse efter et år, og igen efter tre år, så de kun kunne se nyligt diagnosticeret demens eller depression, samt faldskader. De agter at fortsætte med at studere yderligere data fra denne befolkningsgruppe for at se, om forskellene i sundhedsresultaterne fortsætter over de efterfølgende tre år. Undersøgelsen viste i øvrigt også, at mænd med hørenedsættelse var mere tilbøjelige til at anskaffe sig et høreapparat, hvilket er lidt overraskende, da studier fra Danmark viser, at kvinder er bedre til at anskaffe sig et høreapparat, hvis de har en hørenedsættelse.

Forskelle i diagnose

Da forskerne sammenlignede det 3-årige forløb, fra de personer, som anskaffede sig et høreapparat med dem, der forsat havde en ubehandlet hørenedsættelse, fremkom der betydelige forskelle. I alt var den relative risiko for at blive diagnosticeret med demens, inklusive Alzheimers sygdom, inden for tre år efter en hørenedsættelsesdiagnose 18 % lavere for høreapparatbrugere. Risikoen for at blive diagnosticeret med depression eller angst i slutningen af ​​tre år var 11 % lavere for høreapparatbrugere, og risikoen for at blive behandlet for faldrelaterede skader var 13 % lavere.

Undersøgelsen bekræfter også tidligere undersøgelsers resultater af, at personer med en ubehandlet hørenedsættelse har meget højere risiko for at udvikle demens, depression og få faldskader sammenlignet med den øvrige befolkning. Årsagerne hertil er komplicerede og omfatter tab af social interaktion, tab af uafhængighed, tab af balance og mindre stimulering til hjernen. Nogle forskere mener også, at tabet af nerveimpulser fra øret til hjernen og tab af kognitive evner, der fører til demens, kan være en del af årsagen.

Undersøgelsen omfattede kun personer, der har anskaffet sig et produkt, som er klassificeret som et høreapparat. Som den faste læser af magasinet HørNu vil vide, så findes der andre produkter, som er en hybrid mellem et høreapparat og hovedtelefoner – de såkaldte hearables – og derudover er USA på vej med et over-the-counter- produkt, som kun kan bruges til mild – moderat hørenedsættelse. Disse produkter er ikke omfattet af den amerikanske undersøgelse. Det vides således ikke, om disse produkter kan have samme positive indvirkning på demens, depression og faldulykker, som ”almindelige” høreapparater.

"Vi mener, at vores forskning hjælper hørespecialister med at få folk til at forstå sammenhængen mellem ubehandlet hørenedsættelse og andre aspekter af deres helbred, og dermed motivere personer med en ubehandlet hørenedsættelse til at anvende høreapparater, " afslutter Mahmoudi.

Kilde: University of Michigan, Journal of the American Geriatrics Society

EXTRA: 

Nyt studie fra Taiwan

Et studie fra Taiwan der blev offentliggjort i august 2019,bekræfter sammenhængen mellem den ubehandlede hørenedsættelse og en højere risiko for at udvikle demens. Men i modsætning til det amerikanske studie har man i studiet fra Taiwan undersøgt, om personer i alderen 45-65 år med en ubehandlet hørenedsættelse vil have større risiko for at udvikle demens og kognitiv tilbagegang, når de bliver ældre.

Forskere fra National Taiwan University i Taipei undersøgte over 16.000 mænd og kvinder og fandt, at en ubehandlet hørenedsættelse mere end fordobler demensrisikoen i de efterfølgende 12 år. I den sammenhæng pointerer forskerne, at den positive konsekvens af høreapparatbehandlingen afhænger af, at man tidligt opdager sin hørenedsættelse.

”Den tidlige identifikation af en hørenedsættelse og en vellykket hørerehabilitering kan mindske de negative virkninger af en hørenedsættelse” fortæller Charles Tzu-Chi Lee fra National Taiwan University. Det er imidlertid uklart, hvad det ideelle tidspunkt at udføre screening af hørelsen er. I den forbindelse minder vi om, at HørNu anbefaler at tjekke hørelsen hvert år efter man er fyldt 40 – netop for at man tidligt opdager en hørenedsættelse.

Lee oplyser, at tidligere rapporter antyder, at to tredjedele af risikoen for demens er genetisk og cirka en tredjedel tilskrevet forebyggelige faktorer. Han fortæller, at en hørenedsættelse udgør 9 % af demensrisikoen blandt de forebyggelige risikofaktorer, hvilket er en større andel end faktorer som fedme, depression, diabetes og rygning.

Kilde: Reuters

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder