Forskning vil forebygge høretab hos børn med kræft

I et stort europæisk forskningsprojekt – som Kræftens Bekæmpelse deltager i – sætter man fokus på de høreskader, som nogle børn oplever efter behandling med en specifik type kemoterapi. Målet er bedre at kunne tilpasse behandlingen til børnene og derved undgå høreskaderne.

  - Det vil være af stor betydning for børnenes livskvalitet, hvis man kan finde en bedre måde at identificere de børn, som vil udvikle alvorligt høretab ved behandlingen af deres kræft. Sådan siger læge Catherine Rechnitzer som er en af de danske forskere, der lige nu undersøger, hvorfor nogle børn får hørerskader efter behandlingen med bestemte typer af kemoterapi. For i dag overlever fire ud af fem børn heldigvis deres kræftdiagnoser. En stor del lever et godt liv efter endt behandling, men på grund af den intensive behandling, er der også mange, der må leve med forskellige former for senfølger. Det kan for eksempel være neurologiske senfølger eller hjertekarsygdomme. Tidligere studier har desuden vist, at behandling med platinbaseret kemoterapi, kaldet cisplatin og carboplatin, kan medføre permanente høreskader hos nogle børn og voksne.    

90 procent kan rammes af høreskader

De to stoffer bruges bl.a. til at behandle hjernetumorer, knogletumorer og levertumorer. Studier peger på, at helt op til 90 procent af de børn, der behandles med disse typer af kemoterapi, desværre kan blive ramt af høreskader. Det kan være i form af helt eller delvist nedsat hørelse, oftest i de høje toner, men også i de lavere talefrekvenser.    

Alvorlige konsekvenser – især for børn

- Høreskader har konsekvenser for alle, der rammes, men særligt hos børn, hvor skaderne kan medføre problemer med sprogudvikling, læsefærdigheder, indlæring i skolen, det sociale samspil samt den generelle livskvalitet, fortæller Line Kenborg, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse og del af den danske forskningsgruppe.    

Stort europæisk projekt skal pege på hvem der er i risiko

I et nyt forskningsprojekt med forskere og børn fra flere europæiske lande, sætter man nu fokus på, om der er nogle genetiske faktorer, der øger risikoen for at udvikle høreskader. Tidligere studier har nemlig peget på, at nogle bestemte gener, ser ud til at øge risikoen.   - Det, at man ser nærmere på genetiske faktorer for at finde den bedst mulige behandling til den enkelte patient, er et stort felt inden for forskningen lige nu. Det er et område, som kaldes personlig medicin, og kan i dette tilfælde være med til at sikre færre bivirkninger for de unge patienter, fortæller læge Catherine Rechnitzer, som er med til at repræsentere Danmark og Rigshospitalet i det store projekt.   I alt indgår 95 danske børn med kræft i projektet. De har alle fået behandling på enten Rigshospitalet eller Aarhus Universitetshospital Skejby. Børnenes journaler er blevet gennemgået for at finde præcis information om deres kræftbehandling, og de har fået taget en blodprøve. Forskerne undersøger nu blodprøverne for at se, om der er bestemte gener, der øger sårbarheden og dermed risikoen for høreskader. Det foreløbige studie viser, at 79 pct. af de inkluderede børn, behandlet med cisplatin og/eller carboplatin, havde en målbar høreskade. Heraf havde 22 pct. høreskader, der gav dem problemer i det daglige. Ved de foreløbige analyser kiggede forskerne kun på gener, som var undersøgt i andre studier. Ingen af generne synes desværre at kunne forudsige høreskaderne hos børnene bedre end de allerede kendte risikofaktorer. Derfor er man nu i gang med flere studier, hvor man vil kigge på andre gener, der potentielt kan vise noget om børnenes risiko for at udvikle høreskader. Resultaterne fra disse studier vil komme de næste par år. Sideløbende tester forskerne forskellige stoffer, som muligvis kan beskytte mod eller helt modvirke de høreskader, som cisplatin eller carboplatin kan give.    

Resultaterne kan få stor betydning for livskvalitet

- Til trods for, at der endnu ikke er nogle genetiske markører, som kan pege os i den rigtige retning, så forventer vi, at resultaterne fra projektet kan få betydning for, hvordan man i fremtiden tilrettelægger behandlingen af børnene, herunder eventuelt brug af medicin, der kan beskytte mod høreskaderne. Derudover kan det få betydning for, hvordan vi efterfølgende følger og rådgiver børnene og deres familier, fortæller Catherine Rechnitzer.     Denne artikel er gengivet med tilladelse fra Kræftens Bekæmpelse. Yderligere information om børn med kræft: https://www.cancer.dk/kraefterikkeforboern/

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder