De private klinikker kan reducere ventelisterne

Ventelisterne på de danske audiologiske afdelinger i Danmark er ekstrem lange. Faktisk er de nogle steder på næsten to år. Det er på ingen måde rimeligt, og kan have alvorlige konsekvenser for den danske befolkning og den danske økonomi (læs også vores ”Fokus” i dette nummer af HørNu). HørNu deltog i slutningen af december i en debat i Folketinget, hvor Liselotte Blixt og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti havde fremsat en forespørgsel til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Forespørgslen gik blandt andet på at høre, hvilke initiativer regeringen agter at tage for at sikre personer med hørenedsættelse en ordentlig behandling i sundhedsvæsenet i betragtning af de lange ventetider på høreapparatbehandling.

Lange ventelister

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby’s holdning er, at det nuværende system fungerer godt, men at der også er plads til forbedringer: ”Det er godt, at vi har to valgmuligheder indenfor behandling af hørelse – dvs private og offentlige klinikker, og derudover fungerer det godt med de puljeklinikker, hvor man i nogle regioner tillader, at Øre-Næse-Hals læger kan behandle hørenedsættelse. Ministeriet har lavet en undersøgelse om, hvor godt danskerne kender til de to/tre valgmuligheder, og det ser ikke godt ud. Der skal derfor iværksættes flere aktiviteter, som gør folk opmærksomme på det frie valg.” Der er lige nu 34.000 personer på venteliste i det offentlige, og ifølge Ellen Trane Nørby, skal Sundhedsstyrelsen skal være bedre til at opdatere borgerne omkring det frie valg og generelt styrke deres aktiviteter overfor borgerne. Karina Adsbøl er enig: ”Det frie valg skal styrkes, da nærhed er væsentlig. Flere offentlige og private klinikker skal være medvirkende til at nedsætte ventelisterne, og efter vores opfattelse bør vi differentiere mellem svære høretab og lettere høretab, således at det offentlige skal tage sig af børn og svære høretab, mens personer med andre hørenedsættelser skal henvises til private klinikker. Samtidig bør eboks.dk oplyse bedre om det frie valg.” Derudover er Karina Adsbøl af den opfattelse, at den nuværende kvalitetssikring af de private klinikker, ikke er god nok.

Kapacitet i det private

Sundhedsordfører fra Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, er derimod af den opfattelse, at de private klinikker ikke har kapacitet til at hjælpe de offentlige klinikker. Han er i øvrigt af den holdning, at kommunikationscentrene i de danske regioner skal være medvirkende til, at ventelisterne bliver reduceret. I HørNu undrer vi os over denne holdning, og vi tvivler på, at Flemming Møller Mortensen har været i dialog med henholdsvis de private klinikker eller kommunikationscentrene. En hurtig rundspørge til de private klinikker, som HørNu samarbejder med, bekræfter dette. ”Der er absolut kapacitet i de private klinikker. Det er jo ikke os, der har 40 uger eller mere i ventetid. I vores klinik har vi 1 uges ventetid,” udtaler en klinikejer i Nordsjælland. Samtidig har HørNu været rundt på forskellige kommunikationscentre på Sjælland som alle bekræfter, at de er lagt ned på grund af arbejdspresset. Hos Venstre er man enig i problemstillingen, og sundhedsordfører, Jane Hellmann, supplerer: ”Vi bør få afdækket klinikkernes tilhørsforhold til producenterne, da der er meget lidt gennemsigtighed i branchen.” 2/3 dele af de private klinikker er ejet af høreapparatproducenterne, og HørNu er enig. Det skal være langt mere gennemskueligt for forbrugeren, om man anskaffer sig et høreapparat i en klinik, der er ejet af producenterne eller om klinikken er uafhængig.

Politikere skal agere nu

Generelt bakkede salen op om ordlyden i forespørgslen, og i at der skal laves et udvalg. Hos HørNu er vi glade for, at Folketinget er opmærksomme på problemstillingen, og håber på, at vores folkevalgte vil fokusere mere på at løse dette end de hidtil har gjort. Sagen er jo, at det i forvejen tager lang tid fra man får en hørenedsættelse til man erkender hørenedsættelsen. Nogle studier siger 7 år! Hvis man så derefter skal vente et år eller mere før man så rent faktisk får behandlet hørenedsættelsen, så kan vi være nervøse for konsekvenserne. Som du kan læse i dette magasin er de helbredsmæssige følgevirkninger alvorlige og tilsvarende er de samfundsøkonomiske tab kolossale. De private klinikker er klar til at hjælpe. De har kapaciteten. Befolkning har et enormt behov for at få deres hørelse behandlet, og det er endda en god business case for det offentlige. Så kære politiker: Der er ingen tid at miste. Gør det rigtige nu!

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder