Antallet af personer med nedsat hørelse eksploderer

WHO - World Health Organisation - afholder den 3. marts 2021 igen i år World Hearing Day, hvor den verdensomspændende organisation sætter fokus på hørelsen.

Personer med nedsat hørelse er stærkt stigende

WHO er blevet opmærksom på, hvor væsentligt hørelsen er for menneskers livskvalitet.  På globalt plan anslår WHO, at 466 millioner mennesker har nedsat hørelse. Heraf er 34 millioner børn. Og desværre går det det den gale vej med hørelsen. WHO forventer, at 900 millioner mennesker vil have nedsat hørelse i 2050. Og 1,1 milliard unge mennesker mellem 12 og 35 er i risiko for at få nedsat hørelse på grund af støj.   Læs mere om WHO's fakta omkring hørelse her. 

World Hearing Day 2021

Derfor sætter WHO hvert år fokus på hørelsen. Og ikke mindst støjen, som kan være medvirkende til antallet af personer med nedsat hørelse vokser så voldsomt. Årets tema hedder "God hørelse og kommunikation er vigtig i alle livets faser". Med dette tema ønsker WHO, at vi minder os selv om følgende:
  • Høretab (og relaterede øresygdomme) kan undgås ved beskyttelse mod høje lyde og passe på ørerne.
  • Høretab (og relaterede øresygdomme) kan afhjælpes, hvis det identificeres rettidigt og passende plejesøgning.
  • Personer bør tjekke hørelsen regelmæssigt.
  • Personer, der har høretab (eller relaterede øresygdomme), skal søge hjælp hos en hørespecialist.
  Vil du have hørelsen tjekket helt gratis? Så book en tid her.

Hear-a-thon

For at give folk muligheder for at vise, hvilke aktiviteter, der foregår over hele verden, sætter WHO en platform til rådighed, som de kalder Hear-a-thon. Gennem 24 timer vil medlemsstater og partnere have mulighed for at dele deres aktiviteter på en global platform. Vil du se og høre Hear-a-thon, så tjek ind på facebooksiden af samme navn.

World Report of Hearing

I forbindelse med World Hearing Day udarbejdes en rapport på baggrund af diskussionerne blandt medlemslandene i WHO. Organisationen er blandt andet opmærksomme på at følge, om deres beregninger antallet af personer med nedsat hørelse passer, og på omkostningerne ved ubehandlet hørenedsættelse. Ud over de menneskellige omkostninger ved en ubehandlet hørenedsættelse er de økonomiske omkostninger store. En dansk undersøgelse i 2006 estimerede eksempelvis, at det kostede det danske samfund 1,5 millarder kroner - hvert år - i tabt arbejdsfortjeneste blandt andet, fordi personer med ubehandlet hørenedsættelse ryger ud af arbejdsmarkedet.   Læs mere om World Report of Hearing her. 

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder