Hvordan finder jeg de bedste høreapparater?

Markedet for høreapparater kan være noget af en jungle at finde rundt i. Din hørespecialist anbefaler et eller flere slags høreapparater, baseret på en række forskellige faktorer, såsom dit specifikke høretab, dit kommunikationsbehov, æstetiske præferencer, livsstil og ikke mindst budget. HørNu har lavet denne artikel for at give dig et bedre overblik over alle de forskellige typer høreapparater, hvad de koster og hvordan du anskaffer dig dem.

Hvilket høreapparat, der passer til dig afhænger af din hørenedsættelse og formen på og i dit øre. Høreapparater har alle komponenter, inklusiv receiver og mikrofon, samlet i en lille skal, som bæres i eller ved øret. På side 17 kan du se de forskellige typer af høreapparater.

Helt-inde-i-øret

CIC-høreapparatet (completely-in-canal = helt inde i øregangen) er den mindste model og er særligt egnet til milde og moderate høretab. Selve høreapparatet er placeret i en skal, som støbes efter et aftryk af dit øre og derefter placeres helt inde i øregangen.

Bag-øret-model

Det klassiske BTE-høreapparat (behindthe- ear = bag øret) er det man vælger til et svært høretab – eller hvis øregangen er så lille, at det er vanskeligt at sætte et høreapparat ind i øret. Komponenterne er samlet i en halvmåneformet skal, som passer bag øret. Lyden sendes gennem en transparent plastikslange til en øreprop inde i øret.

Har du behov for individuel, objektiv og uvildig rådgivning?

HørNu’s medlemmer har adgang til vores hotline og chatfunktion, hvor kvalificerede og erfarne medarbejdere står til rådighed. Derudover får du tilsendt HørNu magasinet 4 gange om året. Læs mere om vores medlemsskab her.

Højttaler i øret

RITE-modellen (receiver-in-the-ear = højttaler i øret) er til brugere med mildt til svært høretab. Højttaleren i et RITEhøreapparat er placeret i eartippen.

I-øret-model

Et ITE-høreapparat (in-the-ear = i øret) er særligt velegnet til brugere med mildt til svært høretab. I-øret-høreapparat har alle elektroniske komponenter i en skal, der er støbt efter et aftryk af dit øre. Denne prop fylder lidt mere i øret end et CIC-høreapparat.

Højttaler i øregangen

RIC-modellen (receiver-in-canal = højttaler inde i øregangen) er en nyere udvikling inden for høreapparater, som er egnet til brugere med mildt til svært høretab. Højttaleren i et RIC-høreapparat er placeret i eartippen.

Hvilken type høreapparat er bedst for mig?

Vi oplever ofte medlemmer som siger, at de gerne vil have det samme høreapparat, som et familiemedlem eller en ven, da vedkommende er glad for dette. Hørelsen og øret anatomi er meget individuel, og derfor passer dit øre og hørelse ikke nødvendigvis til en anden høreapparatbrugers. Generelt kan man dog sige, at høreapparater, der sidder i-øret (ITE eller CIC) og fine til mindre høretab, men har den ulempe, at der ikke kommer så meget luft ind i øregangen, og derfor kan der opstå fugt, svamp og lignende. Derudover oplever mange høreapparatbrugere med i–øret apparater okklusion. Det opleves som at de lave frekvenser bliver fremhævet. Specielt bliver ens egen stemme og tyggelyde generende. Dette kan afhjælpes ved en større ventilation, som man bedst finder ved et høreapparat, der sidder bag øret. De fleste høretab kan afhjælpes med et RIC eller RITE apparat. Disse apparater er lavet så små, at de ses meget lidt, og ledningen, der går ned til øret er efterhånden så tynd, at denne ofte ikke bemærkes.

Hvilket høreapparat er bedst for mig?

På samme vis som med type af høreapparat, så er perceptionen af lyden i et høreapparat meget forskellig, og derfor er det meget individuelt, hvilket høreapparat du bedst kan lide. Som det fremgår ovenfor, så har de enkelte producenter nogle fokusområder, men også nogle ligheder. Lyden i de enkelte høreapparater er imidlertid forskellig, og derfor anbefaler HørNu, at du prøver forskellige typer af apparater inden du træffer det endelig valg til dig. Husk, at du skal være glad for høreapparatet de næste 4 år, hvor du igen vil være berettiget til et tilskud fra det offentlige.

Hvad koster et høreapparat?

Der er meget mere end bare produktprisen på selve høreapparatet, som gør sig gældende når høreapparatsbehandling skal prissættes. Høreprøver, tilpasning af høreapparat, opfølgning og "gratis" justering i den 4-årige garantiperiode, er med til at bringe prisen på et høreapparat op til det nuværende niveau. Vælger man høreapparatbehandling i en godkendt, privat klinik, får man et offentligt tilskud til at købe høreapparaterne med. Pr. 1. januar 2017 ydes et tilskud på 4.054 kr. for behandling af 1. øre og 2.360 kr. for behandling på 2. øre. Hvis udgifterne overstiger disse beløb, skal man selv betale merprisen. Tilskuddet gives til personer over 18 år, uden hensyn til indkomst og udbetales hvert 4. år. Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Man ejer selv høreapparatet og skal derfor ikke levere det tilbage. Udbetalingen af tilskud I nogle private klinikker kan du få et høreapparat indenfor det offentlige tilskud. Du skal dog være opmærksom på, at høreapparatet skal passe til din hørelse de næste 4 år (hvor du igen er tilskudsberettiget), og til dine behov for at høre i sværere lyttemiljøer. Du bør forvente, at det offentlige tilskud ikke er tilstrækkeligt, og at der derfor er en egenbetaling på høreapparatet. Priser varierer meget og vi anbefaler derfor, at man tjekker markedet for priser inden man vælger udbyder. Du kan også kontakte HørNu for at få vores uvildige vurdering af den klinik, som du overvejer at besøge. Normalt har klinikkerne 3 eller 4 prisgrupper, hvor de billigste koster ca. 2.000 kroner per apparat, mens de dyreste koster omkring 10.000 per apparat. Uanset om man får høreapparat i det offentlige sygehusvæsen eller hos en privat forhandler, tilbyder kommunen gratis instruktion og undervisning i brug af høreapparatet.

Hvordan får man høreapparater?

Hvis en hørespecialist anbefaler behandling med høreapparat og det er første gang, du får høreapparat, skal du undersøges af en ørelæge. Er ørelægen enig i, at du kan få glæde af høreapparater, vil han/hun udstede en henvisning til høreapparatbehandling. Med denne henvisning til høreapparatbehandling kan du selv vælge, om behandlingen skal foregå i det offentlige sygehusvæsen eller i en privat høreklinik.

Skal jeg vælge høreapparater i privat eller offentligt regi?

Der er fordele og ulemper ved begge. I nedenstående har vi gjort os umage med at beskrive de to systemer så objektivt som muligt. Som altid er det HørNu’s interesse, at du får en optimal hørelse og den bedste behandling – ikke om du går det ene eller det andet sted hen!

Det private system

Hvis du er over 18 år, kan du vælge at gå i en privat høreklinik. I en privat klinik har du større medindflydelse på valget af, hvilke høreapparater du ønsker. Ofte har den private klinik den nyeste teknologi, og du kan stille krav til service, ligesom i enhver anden forretning. Hvis du har fået en henvisning fra din ørelæge er du som nævnt berettiget til at få et tilskud fra det offentlige til køb af høreapparater.

Uafhængige klinikker og leverandørejet klinikker

I Danmark findes der næsten 300 private høreklinikker. Der findes stort set ikke en by i Danmark uden en privat høreklinik. Nogle af klinikkerne er ejet af høreapparatproducenter, og derfor er sandsynligheden for, at de vil anbefale deres eget høreapparat større. De uafhængige klinikker er ejet af én eller flere hørespecialister. Disse klinikker tager udgangspunkt i din hørelse, og sammen tager I en dialog om, hvilken høreapparatproducent I vil benytte. I mange klinikker har du mulighed for at prøve høreapparater fra to forskellige producenter, så du selv kan vurdere, hvilken lyd, som bedst kan lide. Ønsker du at få mere at vide om, hvilke klinikker, der er uafhængige kan du altid tage kontakt med HørNu.

Hvem ejer de private klinikker?

Her kan du se, hvilke kæder de forskellige høreapparatproducenter har ejerskab i: • AudioNova – Sonova. Brands: Phonak og Unitron • Audium – Sonova. Brands: Phonak og Unitron • Din Hørelse – William Demant. Brands: Oticon og Bernafon • Din Hørespecialist – Widex. Brands: Widex • Dansk Hørecenter – GN Hearing. Brands: Beltone og ReSound

Det offentlige system

I det offentlige låner du høreapparaterne af kommunen og behandlingen er dækket af sygesikringen. Du skal dog forvente en vis ventetid på første undersøgelse. I 2017 er ventetiden mellem 2 og 69 uger på første undersøgelse. På www.venteinfo.dk kan man finde nærmere oplysninger om ventetiderne på offentlige sygehuse for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat.

Puljeklinikker

Som nævnt ovenfor kan ventetiderne til første undersøgelse på de offentlige audiologiske afdelinger være temmelig lange. Derfor indførte regioner (primært Region H og Region Sjælland) de såkaldte Puljeklinikker, som er ørelægeklinikker, der har fået mulighed for at udlevere høreapparater til personer med hørenedsættelse. På denne måde har man øget antallet af offentlige behandlingsmuligheder og fået kortet ventetiden, samt tilgængeligheden noget.

Hvor finder jeg den bedste kvalitet?

I en undersøgelse – EuroTrak 2016 – vurderede man kvaliteten i behandlingen i det private og offentlige system baseret på svar fra over 13.000 danskere. Her fandt man, at 8 % af høreapparatbrugere aldrig bruger deres høreapparat, men glemmer alt om dem på grund af forskellige problemer især i opstartsfasen. Det kaldes skuffeapparater. Der er imidlertid stor forskel på, om høreapparatet er udleveret i offentligt eller privat regi. Det er ca. 12 % af alle offentligt udleverede høreapparater, der ender i skuffen, mens det kun er 3 % af de privat udleverede. Noget kan tyde på, at du derfor skal være opmærksom på, at rådgivningen omkring dit høreapparat i nogle tilfælde kan være mindre god i det offentlige system.

Jura

Som patient i det offentlige er du juridisk omfattet af sundhedslovgivningen, mens du som kunde i en privat høreklinik er omfattet af købeloven. Det har for eksempel betydning, hvis du skal klage, eller hvis dit apparat går i stykker.

De forskellige producenter og mærker

Der findes et utal af høreapparatproducenter verden over, men Danmark har været bemærkelsesværdigt førende på området helt fra start. Oticon i Smørum, Widex i Lynge og GN Store Nord i Ballerup er tre af de store spillere i branchen. Nævn én anden branche, hvor tre danske virksomheder sidder på næsten halvdelen af verdensmarkedet tilsammen. Og det endda tre virksomheder, der rent geografisk befinder sig indenfor en radius af godt 20 km – og som derudover er en del af medicoindustrien, der med en eksportværdi på 16 milliarder kroner i 2012 var Danmarks vigtigste eksportvaregruppe foran nordsøolie og slagtegrise. De mest populære høreapparater er Widex, Oticon, Siemens, ReSound, Starkey og Phonak.

Widex høreapparater

Widex’ selverklærede mission lyder sådan her: ”Vores mission er gennem originalitet, målrettethed og pålidelighed at levere kvalitetshøreapparater, der giver mennesker med høretab samme forudsætninger for kommunikation som normalthørende.” Det nyeste høreapparat fra Widex hedder Beyond. Det tilbyder, ifølge dem selv, banebrydende lyd. Brugeren har fuld kontrol over lyttemiljøet og funktionaliteten i deres høreapparater med den medfølgende app, som forbinder brugeren nemt og bekvemt. Widex har fokus på en klar lyd, selv når der streames. Den nyeste platform i Beyond giver brugeren mulighed for at koble høreapparatet til sin iPhone via en app. Når appen er hentet til brugerens smartphone, kan man justere de forskellige indstillinger og lytteprogrammer, så de passer til brugerens individuelle behov.

Oticon høreapparater

"People First" er Oticons slogan og ifølge dem selv, er det meget mere end bare et fancy slogan: “Det er måden, vi tænker, arbejder og udvikler vores produkter på.” Oticon Opn er deres nyeste høreapparat. Ifølge Oticon er Opn det første høreapparat med dokumentation for, at hjernens arbejde bliver lettere takket være den nye BrainHearing teknologi. Platformen behandler lyddata 50 gange hurtigere end på deres tidligere platform. Det sker ved at analysere, scanne og reagere på lyd mere end 100 gange i sekundet. Oticon beskriver Opn teknologien som en åbning af det brede lydbillede – deraf også navnet Opn – og dermed kan brugeren deltage aktivt i samtaler med flere personer på samme tid.

Siemens høreapparater

Siemens leverer høreapparater under virksomhedsbrandet Signia med sloganet “Signia giver ubesværet hørelse!” Siemens har med Signias Pure et høreapparat, som kan forbindes direkte til iPhone og TV via Bluetooth-forbindelse. De nye Pure 13 BT primax-høreapparater giver, ifølge Signia selv, ubesværet hørelse, der passer til enhver livsstil. Uanset om man arbejder, shopper eller er på restaurant kan det være trættende at føre samtaler i støjende omgivelser. Selv for mennesker uden høretab. Med Pure 13 BT lover Signia ubesværet hørelse, der er bedre end normalt, i sådanne krævende situationer. Og sammen med myControl App, sikrer Pure 13 BT en optimal, individuel lytteoplevelse, så du kan fokusere på det, der er vigtigt, uanset hvad du laver.

Resound høreapparater

GN ReSound er en af verdens største leverandører af høreapparater. Gerd Rosenstand grundlagde virksomheden Danavox i 1943, som GN Store Nord opkøbte i 1977. ReSound er repræsenteret ved et veludviklet forhandlernet i mere end 80 lande. LiNX2 er ReSounds førende høreapparat. Resounds filosofi omkring lydbehandlingen, er at give brugeren en mere naturtro hørelse. Software i høreapparatet understøtter brugerens egen hjernes naturlige evne til at opfange og forstå lyde. For at sikre både funktionalitet og holdbarhed, er alle komponenter i LiNX2 behandlet med nanoteknologi. så høreapparatet er både støv- og vandafvisende. Resound leverer et stort udvalg af farver og designs, så enhver kan få det høreapparat, der passer ideelt til både ønsker og behov.

Starkey høreapparater

Starkey er grundlagt af William F. Austin i 1967 med et simpelt mantra "Alene kan vi ikke gøre meget. Sammen kan vi ændre verden." I dag doneres et beløb til Starkey Hearing Foundation for hvert apparat, der sælges, og de har udleveret over 1 million høreapparater til mennesker over hele verden. Muse er Starkeys mest avancerede platform, der ifølge Starkey, leverer en overlegen lydkvalitet. Starkeys brugervenlige app er designet til at fungere med alle Apples produkter, og software i høreapparatet sørger for at forbedre hørbarhed i vanskelige lyttesituationer. Høreapparatet kan se, hvor du befinder dig og aktiverer automatisk programmet “Home”, når du kommer på din hjemadresse. Alle produkter er voks,- fugt- og vandafvisende.

Phonak høreapparater

Phonak er en af verdens største høreapparatproducenter med hovedkvarter og udviklingscenter i Schweiz. Phonaks grundlæggende forretningsprincip er at udfordre teknologiens grænser på en kreativ måde under erklæringen: “En verden, hvor alle kan høre og derfor lever livet uden begrænsninger”. Phonaks nyeste høreapparat Audéo V er lanceret under sloganet “Brug dem. Elsk dem. Glem dem.” Ifølge Phonak giver Audéo V støtte i selv de mest krævende lyttesituationer, fantastisk lydkvalitet og diskret og moderne design. Phonak mener, at Audéo V er banebrydende, fordi man ikke skal tænke over, at man har dem på, da høreapparaterne automatisk tilpasser sig optimalt efter forholdene.

2 thoughts on “Hvordan finder jeg de bedste høreapparater?

  1. Jeg vil meget gerne vide hvor hurtigt jeg kan få en til til høreapp. på det offentlige ?? Jeg har fået en tid på OUH i 2020, men vil gerne have en tid noget før – hvor skal jeg henvende mig?? Med venlig hilsen Lindie Aagaard

  2. Hej Lindie,

    Hvis du ønsker høreapparater via det offentlige, så har du frit sygehusvalg, og dermed kan du vælge den audiologiske afdeling, der har den korteste ventetid. Men det vil formentlig medføre en del transport. Du kan læse mere om ventetiderne her: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx?rp:A_S%C3%B8g=Udlevering+af+h%C3%B8reapparat+(Audiologi)&rp:B_Behandlingsomr%C3%A5de=09416842-801d-4550-a21e-908263c692e5&rp:B_Behandling=2fa7341b-1327-469c-92aa-4ba814478dec&rp:C_BehandlingsRegi=1&rp:D_Region=1082%7C%7C%7C1083&

    Med venlig hilsen,

    Mikkel Schramm

Tilføj en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

Seneste Nyheder